fredag 29 mars 2013

Flirtar Bo Frank med miljöpartiet?

I gårdagens nummer av Smålandsposten skriver Växjös kommunalråd Bo Frank (m) om det ekonomiska och politiska läget i Växjö just nu. Det är ingen munter bild av kommunens läge som Frank målar upp och det tror jag inte att någon motsätter sig det. Efter flera år med positiv utveckling av ekonomin i Växjö går kommunen nu in i ett mer knapert läge. Vi får dock inte glömma att Växjö är en relativt rik kommun. En kassakista med dryga 700 miljoner står i kommunens källarvalv. Under de goda åren har den politiska ledningen i Växjö valt att lägga pengarna på hög, för att använda dem vid sämre tider.

Om vi backar bandet bara någon vecka så såg nog Bo Frank ganska ljust på krisen. Givetvis inte ljust på det ekonomiska läget, men ljust på att han ledde en stabil majoritet och att Alliansen på egenmaskin kunde få igenom sin ekonomiska politik i kommunfullmäktige. Sen spelades hela historien med Lena Johannesson (kd) upp och helt plötsligt hade inte Alliansen den trygga majoritet länge, som de tidigare haft.

Att genomföra besparingar är aldrig kul eller lätt, oavsett vilket politiskt läger man tillhör. Men det är alltid lättare att genomföra sina idéer när du har majoritet. Då slipper du söka stöd hos andra partier. När du inte har majoritet måste du samarbeta med andra partier. För att Alliansen ska få igenom sin ekonomiska politik framöver måste de ha stöd från något eller några andra partier.

Jag tolkar Bo Franks artikel som att han är villig till samarbete med oppositionen. Han vet att han inte kan räkna med Lena Johannessons stöd och därför behövs någon annan samarbetspart. Dessutom är det taktiskt av Bo Frank att få med sig något att de rödgröna partierna i en uppgörelse. Det innebär att kritiken inte kommer bli lika tuff nästa år när det är valår och att det splittrar oppositionens samarbete.

Alliansen söker inget aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. Om de röstar på deras förslag i fullmäktige blir det inga sura miner, men de låter dem inte va med och utveckla förslagen. Nej, jag tror att Bo Frank riktar in sig på de rödgrönas svagaste länk - Miljöpartiet. Miljöpartiet har idag inget organiserat samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utan de är fristående. Om Bo Frank kan slå in en kil mellan Mp på ena sidan och S & V på andra sidan får han ett trumfkort inför valet. Dessutom kanske han säkrar upp en tryggare majoritet efter nästa val.

I juni ska kommunfullmäktige anta 2014 års budget. Så budgetarbetet inleds nu i kommunhuset. Förmodligen vill Bo Frank locka med Miljöpartiet i detta arbete redan från början. 

tisdag 26 mars 2013

Hur kan en proteströst uppröra så mycket?

I veckan har vi kunnat läsa om Lena Johannesson (kd) i Växjö som röstade mot alliansen, blev utslängd ur Kristdemokraterna och som nu startarom som politisk vilde.

För att att sammanfatta historien handlar det om att Alliansen i Växjö skulle fatta ett beslut om att fusionera VäxjöHem och Hyresbostäder och dessutom sälja av drygt 1000 hyresrätter. Lena Johannesson, som representerade Kristdemokraterna tom den 20/3 2013, röstade emot båda förslagen. Frågan om fusion gick igenom med stöd av Miljöpartiet medan frågan om försäljning lades på framtiden. Detta resulterade i att hela Alliansen blev vansinnig och Kristdemokraterna förklarade att de inte längre hade förtroende för Johannesson. Hon valde självmant att lämna partiet för att bli politisk vilde i kommunfullmäktige.


Flera företrädare för de olika allianspartierna har uttryckt sitt missnöje mot Johannessons agerande. För att vara politikerspråk har det varit ett ganska tufft språkbruk. Kritiken mot Johannesson har bla kretsat kring att hon i förväg inte sagt något om att hon tänkte rösta annorlunda. Hon själv hävdar att hon i flera månader i förväg meddelat sin åsikt. Här blir ord mot ord och sanningen ligger förmodligen någonstans mitt i mellan.

Men hur kan då en enda röst vid ett enda tillfälle vålla så stor rabalder?

För det första handlar det om trovärdighet. När alla ledamöter i majoriteten inte röstar lika signalerar det sprickor och oenighet. Sånt gillar media och politiska motståndare och därför blåses dessa sprickor alltid upp. Oenighet och sprickor skadar trovärdigheten för ett politiskt samarbete.

För det andra handlar det om vårt politiska system. I Sverige, till skillnad från tex USA, röstar vi på ett parti. När vi väl valt parti kan vi även välja en person på valsedeln. Om en person får en viss % röster blir personen personvald, annars blir du invald i en församling enbart pga att ditt parti tyckt att du ska en viss plats på valsedeln. Detta innebär att partierna röstar kollektivt och för att stävja ev frifräsare används s k partipiskor. De flesta politiker har sitt partis mandat men om du är personvald sitter du på ett mer personligt mandat.

Detta förklarar det uppröra känslorna från alliansföreträdarna i Växjö mot Johannesson. De känner att hon bryter om uppgjorda regler och koder.

Det händer ofta att politiker har ståndpunkter som bryter mot partiets. Det vanliga är att man försöker påverka sitt eget parti inifrån. Om det misslyckas rättar sig personen i ledet och röstar som majoriteten i partiet tycker. I ett fåtal fall är den personliga övertygelsen så pass stor att personen väljer att avstå från mötet och låta en ersättare tjänstgöra och rösta i stället.

Hur det gick till i fallet med Lena Johannesson får vi nog aldrig veta. Men att något gick snett på vägen är iallafall uppenbart. Förmodligen redan innan fullmäktigemötet den 19/3 2013.

Vem är avsändaren?

Varje vecka, varje dag, varje minut året runt matas vi med nyheter. I dagens informationssamhälle går det fort från handling tills det syns i ett medie nära dig. I takt med mer information har det också blivit betydligt fler kanaler.

När mängden informationskanaler blir fler och nyhetssidorna på nätet behöver återkommande läsare varje dag, måste det komma fler nyheter. I bland kan det vara så, att det som är en nyhet på morgonen är historia när kvällen kommer. Informationsflödet går snabbt och behovet av nyheter är stort. Snabbheten i säg är inget konstigt, det är så vårt samhälle ser ut idag. När det går snabbt sker även misstag. Inte alltid men ibland slinker det igenom mer eller mindre genomtänkta nyheter. Vilket givetvis kan få förödande effekter för oskyldigt drabbade. Men som tur är sker det inte allt för ofta.

Det som däremot sker oftare är nyheter som kommer från PR-företag, lobbyorganisationer och olika intressegrupper. Dessa kom förr också men skillnaden från för är tiden. När pressen och kraven är stora på att nyheter ska ut, då alla mediehus vill va först med en nyhet, leder det lätt till att information inte hinner granskas ordenligt av journalister. Fakta, statistik och information kan lätt vara vinklad för att gynna ett visst budskap. Uttrycket "Du ska inte tro på allt som står i tidningen" stämmer mer idag än för 10-20 år sedan.

Jag tycker inte att detta är ett egentligt problem. Är du bara medveten om hur mediavärlden ser ut kan du som läsare, lyssnare, tittare själv granska nyheterna och sortera ut det som är något vinklat.

I SVT:s Smålandsnytt och i Sveriges Radio Kronoberg har vi i veckan kunnat höra om ett studentupprop mot planerade utförsäljningar av hyresrätter i Växjö. Studenterna uppskattar inte att den politiska majoriteten vill sälja ut drygt 400 studentlägenheter. Aktioner av detta slag från allmänheten gillas nästan alltid av media. Mycket för att det blir en David-mot-Goliat-historia. Den lilla människan mot makten. Sånt har nyhetsvärde och nyhetsvärdet blir ännu större om de lyckas.

Det som däremot inte nämns någonstans i nyhetsinslagen är att två av de tre initiativtagarna Emma Nilsson och Julia Berg är aktiva socialdemokrater och de båda har förtroende uppdrag i Växjö kommun för S. Att dessa två personer aktivt deltar i debatten och engagerar sig är för mig inget konstigt, det hör till uppdraget som politiskt engagerad. Om detta nämns dock inget i nyhetsinslagen. Hade det framkommit att det var två aktiva politiker som protesterade så hade nyhetsvärdet sjunkit som en sten. Visserligen är det en nyhet fortfarande, men inte alls av samma dignitet. David mot Goliat försvinner.

Om tex den Socialdemokratiska studentföreningen Demos hade startat uppropet hade medierna inte varit lika intresserade och förmodligen hade inte lika många studenter slutit upp. Så funkar vi svenskar lite grann. Vi vill inte knyta för nära band med politiska organisationer, vi vill inte bli stämplade/förknippade med vissa åsikter. 

Personligen tycker jag att det är bra när studenterna demonstrerar och skriver på protestlistor när de inte samtycker med politiska beslut som fattas. Dessa protester ska också uppmärksammas massmedialt. Men i en mindre pressad värld hade detta inte blivit en nyhet, alternativt hade initiativtagarnas politiska hemvist uppmärksammats. Vid en hårdare granskning hade rubriken i stället kunnat vara "Socialdemokraterna drar igång ett studentuppror".

Vad vill jag då säga med detta? Jo ta ibland en stund och fundera på vem avsändaren för nyheten kan vara. Journalisterna hinner i bland inte tala om det för dig.

måndag 25 mars 2013

Växjö just nu

Växjö kommun styrs just nu av en borglig allians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Mandatfördelningen ser ut enligt följande:

Moderaterna: 20st
Centerpartiet: 5st
Folkpartiet: 4st
Kristdemokraterna 2st
Socialdemokraterna: 19st
Miljöpartiet: 5st
Vänsterpartiet: 4st
Sverigedemokraterna: 2st
-------------
Totalt: 61st

Den borgliga alliansen (31 mandat) har styrt Växjö kommun sedan valet 2010. De styrde även kommunen förra mandatperioden, dock i minoritet. Bo Frank (m) är ordförande i kommunstyrelsen, Charlotta Svanberg (s) är 1:e vice ordförande och Per Schöldberg (c) är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Styret i kommunen har fungerat relativt smärtfritt under mandatperioden, fram till nu i veckan. Då åkte den styrande majoriteten på en ordentlig smäll. Vid kommunfullmäktiges möte den 19 mars skulle två förslag för de kommunala hyresbolagen antas. För det första skulle Växjöhem och Hyresbostäder fusioneras och för det andra skulle ca 1000 hyreslägenheter säljas ut. När det blev dags att votera valde en av Kristdemokraternas två ledamöter, Lena Johannesson, att rösta med oppositionen, dvs mot alliansens förslag. Frågan om fusion mellan bolagen gick dock ihop ändå pga stabil majoritet i frågan. Men när det kom till frågan om utförsäljning hade alliansen ingen majoritet längre. Frågan bordlades men alliansen fick ett stort problem på halsen. En av deras ledamöter valde att gå emot majoritetens linje.

Det hela blev en soppa i media och det tog bara ett dygn innan Kristdemokraterna förklarat att de inte längre hade förtroende för Lena Johannesson. Johannesson valde då att bli kvar i fullmäktige men att lämna Kd. Detta innebär att Alliansen inte längre har majoritet i kommunen. De är visserligen det största blocket med 30 mandat men ingen majoritet.

Vilken påverkan det nya läget kommer att få på politiken är fortfarande oklart och jag gissar att vi kommer få något form av besked under den närmaste tiden.

Det mest troliga alternativet är att Alliansen fortsätter att styra Växjö, men i minoritet, som de gjorde 2006-2010. Problemet blir dock att de måste söka stöd hos andra partier för att få igenom sina förslag, för att inte riskera nederlag i fullmäktige.

Det näst troliga alternativet är att Alliansen inleder ett organiserat samarbete med Miljöpartiet. Men miljöpartiet i Växjö är splittrat och de har idag inget samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Det minst troliga alternativet är att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inleder ett organiserat samarbete och lyckas få med sig ett borgligt parti, förslagsvis Centerpartiet eller Folkpartiet. Jag ser det dock inte som speciellt troligt då krisen inte är så pass svår för tillfället.

Men om S, V och Mp inleder ett samarbete och den politiske vilden Lena Johannesson ansluter sig till den gruppen kan det bli ett ordenligt hot mot Alliansen. Visserligen räcker inte mandaten, 29st, mot Alliansens 30, men jokern i leken blir då Sverigedemokraterna. Ingen vet hur de röstar i förväg, då ingen har samarbete med dem.

Vad som sker i framtiden är än oskrivet. Ett som är säkert är att det förmodligen sker en hel del informella kontakter i kommunhuset just nu. Alliansen gör nog vad de kan för att säkra upp en majoritet.

Alvesta just nu

Alvesta kommun styrs just nu av en regnbågsallians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Alvesta Alternativet och Vänsterpartiet.

Mandatfördelningen i kommunen ser ut enligt följande:

Moderaterna 12st
Socialdemokraterna 12st
Alvesta Alternativet 9st
Centerpartiet 6st
Sverigedemokraterna 3st
Kristdemokraterna 2st
Vänsterpartiet 2st
Miljöpartiet 2st
Folkpartiet 1st
-----------
Totalt: 49st

Mats Johnsson (m) är kommunstyrelsens ordförande och Lars-Olof Franzén (aa) är vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Den styrande majoriteten (M, AA, Kd, V & Fp) har 26 mandat.

Regnbågsalliansen i Alvesta är relativt ny. Enbart varit igång någon vecka. Fram till början av 2013 styrdes Alvesta av en minoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna (15 mandat) med passivt stöd av Socialdemokraterna. Vid ett kommunstyrelsemöte i slutet av 2012 skulle ett besparingsförslag för kommunen antas, S valde då att rösta emot minoritetens förslag och den politiska krisen var då ett faktum.

Den styrande minoriteten stod då inför ett vägskäl. Antingen fortsätta styra, men där andra partier än de själva styrde den ekonomiska politiken eller söka stöd hos andra partier. Alternativt lämna in och låt en annan majoritet styra. Minoriteten valde att söka stöd hos andra partier och bygga en stabil majoritet i kommunfullmäktige för att få i genom sin ekonomiska politik. Resultatet blev en allians med två partier på vänsterkanten - Alvesta Alternativet och Vänsterpartiet.

Vän av ordning frågar sig kanske varför Centerpartiet inte ingå i den borgliga alliansen i Alvesta? Svaret på den frågan ligger på det personliga planet. Styret i C och M drar helt enkelt inte jämt. Förmodligen ligger det något storebror/lillebror-komplex i bakgrunden. Centerpartiet har historiskt sätt varit det stora borgliga partiet i Alvesta men har styrt ihop med Socialdemokraterna i många år.

I Alvesta finns dessutom de lokala partiet Alvesta Alternativet. AA är utbrytargrupp från Socialdemokraterna och ställde upp som eget parti första gången vid valet 1991. Det sker ofta att lokala partier ploppar upp men efter två tre val brukar de självdö. Men AA har hela tiden hållit sig på stabila nivåer och lyckats bli en stark kraft i kommunen. Fram till nu har inget parti velat ha något som helst samarbete med AA. Därför var det lite av en chock när Moderaterna presenterade ett samarbete med AA.

Eftersom den styrande majoriteten i Alvesta är relativt ny har den inte än prövats. Vi har ännu inte fått möjlighet att se hur den arbetar. Kommer det fungera smärtfritt? Kommer Moderaterna ge med sig för att behålla majoriteten? Kommer Alvesta Alternativet göra stora eftergifter bara för att få vara en del av majoriteten? Eller blir det stora slitningar? Ja den som lever får se.

Då är jag igång....

...igen. Nu skrivs ett nytt kapitel i mitt liv. From idag börjar jag blogga igen. På denna blogg kommer jag framföra mina tankar och funderingar kring det politiska livet i Värendsbygd dvs i Alvesta och Växjö kommun. Jag är politiskt oberoende och har inga kopplingar till något parti alls. Mitt intresse ligger inte kring de olika sakfrågorna eller politiska inriktningar utan mer kring de politiska spelet. Jag intresserar mig för det politiska livet. Hur politiker interagerar med varandra och sina läsare. På denna blogg kommer jag INTE att meddela mina åsikter eller synpunkter i specifika sakfrågor utan jag riktar in mig på att analysera och kommentera det politiska livet.