tisdag 30 april 2013

Svanberg tjänar inget på att hoppa i säng med Frank!

Redan för några dagar sedan meddelade Alliansledaren, Bo Frank (M), att han och Alliansen ville nå en uppgörelse med Socialdemokraterna kring budgeten för nästa år. Efter att Socialdemokraterna haft ett internt möte i söndags meddelade deras ledare, Charlotta Svanberg, att de gärna samtalade kring möjligheterna till en kompromiss. De ställde dock två krav - Socialdemokraternas samarbetspartier, V och MP skulle få ta del av förhandlingarna och att kommunalskatten måste höjas.

Idag träffades företrädare för Alliansen och de rödgröna i kommunhuset. Men förhandlingarna blev inte speciellt framgångsrika. Av medieuppgifterna hann de inte ens komma igång med några samtal innan de avbröt. Bo Frank själv menar att de inte kan nå en uppgörelse då de rödgröna hållit fast vid kravet på skattehöjningar.

Egentligen tror jag inte att det fanns något intresse alls från S att samarbeta med Alliansen. Ur deras synvinkel är det bättre att stå fria inför nästa år, när det är valår. Socialdemokraterna sitter i opposition och vinner inget alls på att hjälpa Alliansen få igenom en budget, oavsett hur det politiska läget ser ut. Det enda som de kan tjäna på att samarbeta är att deras trovärdighet ökar när det gäller att ta ansvar. Även om ansvars- och trovärdighetsfrågor värderas högt av väljarna är det plånboksfrågorna som är viktigast. Det är pengarna som får marginalväljarna att välja block/parti. Ur denna synvinkel, har Charlotta Svanberg inget att vinna på hoppa i säng med Bo Frank. Därför kommer det inte som en chock för mig att förhandlingarna strandade redan innan de ens hade kommit igång.

Nu faller åter allt ljus på den politiske vilden Lena Johannesson och på Sverigedemokraterna. Återigen kommer deras val att avgöra en viktig fråga. Denna gång handlar det inte om, i sammanhanget, en liten fråga utan om hur ekonomin ska fördelas under 2014 för hela kommunen. Den budget som Alliansen lägger för nästa år är deras valbudget. Nu ligger makten i andras händer.

Det finns dock ett alternativ för Alliansen att få igenom sin budget. Jag har skrivit om det här tidigare.

måndag 29 april 2013

En orolig tid väntar

Om drygt ett år är det val i Sverige. Kvällstidningarna har redan börjat kalla 2014 för supervalåret, då det är allmänt riksdagsval och val till Europaparlamentet samma år. Valarbetet är sätt och viss redan igång men än så länge med ganska svag låga, det dröjer mist ett halv år innan det drar i gång på allvar. Men däremot är det interna valarbetet redan igång. Intern inom partierna sker nu valprocessen för placering på valsedlarna.

Själva valprocessen sker i fyra steg. Först har vi själva nomineringen där du som politiker nomineras till att ställa upp i provvalet. Sedan hålls själva provvalet. Resultatet från provvalen processers sedan genom en valberedning. Valberedningen tar hänsyn till provvalsresultaten men gör dock vissa justeringar för tex geografisk spridning, varannan damernas osv, ålder, etnisk bakgrund mm. Vid ett medlemsmöte/årsmöte röstar sedan partiet om placeringen och det blir sedan det resultat som vi ser när vi går till valurnorna.

Denna process kan dock medföra viss oro. Det är nu som olika politiker positionerar sig intern. När vissa nu uttalar sig, skriver insändare/debattartiklar är det inte i första hand väljarna som är målgruppen, utan andra partiaktiva. Vill du hamna högt upp på en lista och inte redan har en naturlig plattform intern för att nå dit, måste du synas och visa din kompetens. Detta kan medföra att vi nu och fram över sommaren kan få se en del något lustiga utspel. Vi kan tex se politiker som gör tillspetsade utspel bara för att synas och dra till sig uppmärksamhet. Oftast går detta ganska smärtsamt och obehindrat förbi, men det händer ibland att det kommer ett och annat märkligt förslag. Man skulle lite skämtsamt kunna säga att det nu är frifräsarnas tid.

Vi har redan i Växjö sett tecken på att valprocessen är igång. I torsdags, vid inspelningen av Inget Skitsnack, framför Bo Frank (m) sitt starka stöd för Anna Tenje (m). Han var väldigt tydlig med att hon skulle bli hans efterträdare. Frank har säkert ett behov att få fram denna åsikt rent allmänt. Men den egentliga anledningen till att han säger det och till att han säger det just nu, är att han vill påverka den interna valprocessen inom Moderaterna. Kanske är det så att han är orolig för att hon inte ska få det stöd han vill, eller att någon, i hans ögon sett, uppstickare ska komma och ta den naturliga efterträdarplatsen från henne. Eller så är han inte alls orolig utan bara vill markera sitt stöd. En sak är iallafall tydlig, han vill påverka provvalsresultatet.

Bo Franks utspel kommer inte vara det enda vi ser från partierna framöver. Det kommer komma en hel del stödförklaringar och märkligt formulerade utspel. Om några månader vet vi provvalsresultaten i de olika partierna - då vet vi om utspelen har lyckas. Fram tills dess blir det en orolig tid för vissa.

torsdag 25 april 2013

Vet Lena Johannesson vilka som är hennes väljare?

I tisdags förlorade Alliansen omröstningen om försäljning av ett antal kommunala hyresfastigheter, i Växjö kommunfullmäktige. Oppositionen vann omröstningen med 1 rösts övervikt. Denna enda röst kom från den avhoppade fd Kristdemokraten Lena Johannesson. Johannesson höll ett känslomässigt starkt anförande i talarstolen och hon motiverade sitt ställningstagande med att hon gjorde det som hennes väljare ålagt henne att göra. Hon återkom också flera gånger, under anförandet, till att hon stod på den lilla människans sida. Frågan jag då ställer mig är - vilka är dessa väljare?

Inför valet 2010 valde Kristdemokraternas medlemar i Växjö att Lena Johannesson skulle placeras på plats nummer 3 på valsedeln. Då Kd backade i valet och endast lyckades få två mandat hamnade Lena Johannesson som första ersättare. Hon blev sedan ordinarie ledamot den 18/5 2011 då Gustaf Bergström valde att lämna sitt uppdrag. Vid valet 2010 fick Johannesson 45 st personröster. För att bli personvald behöver du få minst 5% av ditt partis personröster men de måste vara minst 50 st till antalet. Det innebär att Lena Johannesson inte är personvald. När jag tar en titt på vart hon har fått sina personröster är de spridda över hela kommunen. Störst förtroende har Johannesson i valkretsen som heter Tävelsås-Jät, strax söder om Växjö stad. Sex personer la sin röst på henne där.

De fastigheter som Alliansen ville sälja var följande: Albastern 1,2 & 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Skrindan 1 / Paris 1. Albastern 1,2 & 4 tillhör valkretsen Nydala. Den del av Idet 1 som är aktuell här ligger i valkretsen Teleborg C. Hästhagen 1 ligger i valkretsen Furutå och Skrindan 1 / Paris 1 ligger i valkretsen Teleborg V.

När jag tittar på de aktuella valkretsarna som de aktuella hyreslägenheterna ligger i är det alltså följande: Nydala, Teleborg C, Furutå och Teleborg V. I två av dessa valkretsar, Nydala & Teleborg V har Johannesson inga personröster. I Furtå har en person kryssat Johannesson och i Teleborg C har hon fått två kryss. I de aktuella valkretsarna där fastigheterna ligger har Johannesson endast fått tre stycken personkryss.

Johannesson bygger hela sitt existensberättigande som politisk vilde på att hon kämpar för sina väljare och att hon står på den lilla människans sida. I detta fallet kämpar Lena Johannesson, med näbbar och klor, för endast tre personer i Växjö kommun. Hon för talan för 3 av dryga 85000 personer.

Om vi tar tittar på ytterligare ett exempel. I går sammanträdde Byggnadsnämnden och ett av ärendena på dagordningen var en ev rivning om det s k Tusenåriga Riket. Även i denna fråga röstade Johannesson emot Alliansen och oppositionen vann. Den aktuella byggnaden ligger i valkretsen Centrum och där fick Johannesson inga personkryss alls vid senaste valet.

När Johannesson så starkt säger sig kämpa för sina väljare så vet vi nu att det handlar om tre personer, iallafall när det gäller denna fråga. Resterande 42 väljare kan ju dock ha flyttat till de beröra fastigheterna efter valket, det vet vi inget om. Möjligtvis vet Lena Johannesson det, om hon ens vet vilka hennes väljare är. Det hade varit mer ärligt om hon hade sagt att hon kämpade för dessa frågor pga ideologiska skäl, så som de övriga partierna gör. Det hade känts mer äkta. Nu blir det bara ett politiskt spel som handlar om att hon är sur för att hon inte har fått gehör för sina frågor i sitt parti.

onsdag 24 april 2013

Växjö kanske ska ta efter Solna?

Som alla vid detta laget vet har Alliansen inte längre majoritet i kommunfullmäktige i Växjö. Alliansen dock största block med 30 mandat, de rödgröna 28 mandat, SD 2 mandat och Lena Johannesson 1 mandat. Hur ska alliansen hantera detta? De kan i det långa loppet inte förlita sig på varken Lena Johannesson eller Sverigedemokraterna. Som jag ser det finns följande sex förslag på lösning:

  1. De kör på i samma hjulspår som nu och förhandlar med övriga partier i de frågor de vet de ligger nära och försöker nå kompromisser. 
  2. De söker organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. 
  3. De söker organiserat samarbete med något övrigt parti. 
  4. De söker försoning med Lena Johannesson. Hon kvarstår som partilös, men samarbetar med Alliansen. 
  5. En ledamot från de rödgröna röstar i solidaritet med Alliansen med respekt för valresultatet och väljarna. 
  6. Alliansen lämnar in och överlåter till övriga partier att nå en majoritet. 

Förslag nr 2 ser jag inte som speciellt trovärdigt. Möjligtvis att någon enskild ledamot kan tänka sig samarbete med Sverigedemokraterna men för övriga finns det inte på kartan. Förslag nr 4 ser jag inte heller som troligt då Johannesson fått ta mycket stryk offentligt från olika företrädare inom Alliansen. De sår det skapat läker inte så fort. Dessutom tror jag att de ser Johannesson som en risk och opålitlig. Jag ser inte heller att förslag nr 3 är genomförbart just nu. De rödgröna har ingått ett organiserat samarbete igen och jag gissar att de även kommer att gå till val på med en gemensam förklaring. Alternativ nr 6 tror inte heller är speciellt troligt. Då de rödgröna inte heller har majoritet och även då blir Sverigedemokraterna vågmästare. Även om Alliansen kan prata med SD så vill de rödgröna inte ens ta i SD med tång. 

Kvar har vi då förslag 1 och 5. Förslag nr 1 är nog det mest troliga. Alliansen kör på men söker stöd hos olika partier i olika frågor. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har signalerat att de är villiga till kompromisser. Det blir svårt med budgeten men de kanske tom försöker sig på en krisbudget tillsammans med S pga det ekonomiska läget. Mirakel har skett förr inom politiken.

Men förslag nr 5 är också intressant. I Solna kommun inträffade en liknande situation med en ledamot som hoppade av majoriteten och blev politisk vilde. Där beslutade en Miljöpartist att stödrösta med Alliansen i alla omröstningar med respekt för valresultatet. Samma gäller i Växjö. Väljarna har ju faktiskt valt ett alliansstyre. Kanske värt att testa även denna modell i Växjö? Om inte annat för den politiska stabilitetens skull. 

tisdag 23 april 2013

En enig opposition fälde Alliansen!

Vid skrivandets stund pågår fortfarande mötet i Växjö kommunfullmäktige. Men tidigare idag fattade församlingen beslut i frågan gällande försäljning av ett antal kommunala hyresfastigheter. Spekulationerna har varit många om utfallet då Alliansen inte har haft majoritet i frågan. Sverigedemokraterna höll på sitt ställningstagande i frågan tills deras gruppledare Håkan Engdahl fick ordet och klargjorde att de tänkte rösta emot förslaget. Därmed blev det klart att Alliansen skulle åka på stryk i frågan och oppositionen vann omröstningen med en rösts övervikt.

En förlust för Alliansen kanske spelar till eller från. Men just denna fråga är laddad och full av prestige, inte minst för kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (m). Dessutom kommer denna fråga att få betydelse för det framtida politiska spelet i Växjö.

Enligt valresultatet borde Alliansen ha en majoritet i fullmäktige. Men då Lena Johannesson har hoppat av Kristdemokraterna och blivit politisk vilde får detta konsekvenser. Att oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Lena Johannesson skulle samarbeta organiserat är inte troligt, jag tror inte ens det finns på kartan. Men det hindrar inte att de kan rösta lika i de frågor de är eniga i.

Under förra mandatperioden såg läget likadant ut. Även då var Alliansen största block, men pga ett passivt SD vann Alliansen de flesta voteringar. Resten av denna mandatperiod kommer inte bli samma dans på rosor för Alliansen. Sverigedemokraterna företräds numera av andra ledamöter och de har en helt annat intresse och ambitioner. I och med dagens vinst har nog både de rödgröna och SD fått blodad tand. Kan de vinna i denna viktiga fråga, kan de även vinna andra viktiga frågor.

I dag vann en enig opposition. I vilka andra frågor är de eniga i? Budgeten också? Dagens vinst får oppositionen får konsekvenser för det politiska spelet i Växjö fram till nästa års val. Alliansen kan dock trixa igenom sin budget, vilket jag skrivit om här tidigare.

fredag 19 april 2013

Gick Bo Frank i fällan?

Under den senaste tiden har det rått en ganska intensiv debatt i Växjö gällande ev försäljning av ett gäng hyresrätter. Utgångspunkten i debatten har varit ganska ideologisk och vi har sett en klar skillnad mellan de båda blocken. Alliansen försöker just nu att övertyga Sverigedemokraterna att rösta med dem i frågan, då de saknar majoritet i kommunfullmäktige.

Det rödgröna blocket har ganska klart och tydligt gjort klart var de står i frågan, dvs de är motståndare till försäljningen. Fram till nu. Charlotta Svanberg, Socialdemokratiskt kommunalråd i Växjö, tvärvänder idag, i Smålandsposten (artikeln ligger tyvärr ej på nätet) och framför att de visst kan tänka sig en försäljningen. Anledningen till att de tidigare inte sagt något är att ingen har frågat dem, enligt Charlotta Svanberg. Svanberg ställer sig inte helt positiv till försäljning av hyresrätterna men de är iallafall villiga att kompromissa om saken. Hon framför också att hon är besviken på Alliansen och Bo Frank att de inte tagit kontakt med Socialdemokraterna i frågan utan att de i första hand vände sig till Sverigedemokraterna. Svanberg säger också i intervjun att de själva sålt lägenheter när de suttit i majoritet.

Detta är väldigt intressant vilket får mig att fundera. Varför sker denna kovändning nu? Det är idag fyra dagar tills frågan ska avgöras i fullmäktige. Fram till förra fullmäktige i mars fanns majoritet i frågan men pga den politiske vilden Lena Johannisson saknas nu majoritet. Socialdemokraterna har haft över en månad på sig att tala om att de är villiga att kompromissa. Rent ideologiskt är Socialdemokraterna emot utförsäljning av kommunala hyresrätter, allmännyttan som det kallas. De få gånger S har sagt ja till försäljning i Växjö har handlat om när hyresgästerna själva har kommit med förslag om att få bilda bostadsrättsförening. Annars har det varit tydligt nej från S i dessa frågor.

Varför sker det då nu? En slump? Nej knappast. Detta är ren taktik från Socialdemokraterna och Charlotta Svanbergs sida. S har säkert haft en kompromissvilja redan från starten. Men då det fanns majoritet i frågan kunde de inta en ren oppositionsroll och hade ingen anledning att göra kompromisser med Alliansen. Behovet fanns inte heller från Alliansens sida eftersom majoriteten fanns. Men med det nya politiska läget blir det skillnad. Genom att då högljutt säga nej till försäljning tvingades Alliansen att söka stöd hos SD för att få igenom frågan. När Bo Frank då gick i fällan och väl kontaktade SD kan S slå på Alliansen och påpeka att de låter ett rasistiskt parti få inflytande över politiken i Växjö. Eftersom detta nu skett kan Svanberg enkelt påpeka att ingen kontaktade dem om några kompromisser och hon kan enkelt spela ut sina kort.

Att spela med taktik på detta sätt är ett högt spel. Det kan lätt slå tillbaka och du kan i förhand inte veta utgången. Socialdemokraterna har haft en hög svansföring i frågan och inte minst på Twitter har flera företrädare/ombudsmän för S propagerat hårt mot försäljning. Hur ska nu S agera nästa gång Bo Frank kommer och säger att han och Alliansen vill sälja nya hyresrätter? Kommer Socialdemokraterna va lika villiga att kompromissa då?

torsdag 18 april 2013

Förhandling eller övertalning?

Nu har även Smålandsposten rapporterat om att Alliansen i Växjö har suttit i möten med Sverigedemokraterna. Enligt SD själva har mötet handlat om från om försäljning av dryga 1200 hyresrätter. Innan Lena Johannisson blev politisk vilde fanns en majoritet för försäljningen, idag finns det ingen majoritet. Hela oppositionen är emot försäljningen.

Enligt den information vi fått via Smålandsposten och Sveriges Radio P4 Kronoberg är det inga förhandlingar som sker, utan Alliansen informerar Sverigedemokraterna om ärendet och svarar på deras ev frågor. Frågan är vilken information som SD informeras om, då alla information finns i handlingarna till fullmäktige. Företrädare för Alliansen har dock hävdat att det är viktigt att även SD får ta del all information då de inte sitter i kommunstyrelsen. Visserligen kan muntlig information framkommit på kommunstyrelsens möte som inte står i handlingarna, men frågan är då om den informationen inte borde finnas skriftligt om den nu är så pass viktig.

Socialdemokraterna målar nu upp bilden av SD och Alliansen förhandlar. Om så är fallet vet jag inte, men jag har en känsla att så inte är fallet. Men jag tror dock inte heller att Alliansen enbart har träffat SD för att informera. Jag tror att Bo Frank (m) och Per Schöldberg (c) träffade SD för att övertala dem att rösta med Alliansen.

Bo Frank framförde, via en insändare i Smålandsposten, för ett tag sedan att han ansåg att oppositionen borde ta sitt ansvar för kommunen nu när ekonomin blivit sämre och tuffare tider väntar. Frank menade i artikeln att oppositionen inte borde bråka utan i stället samarbeta och ta ansvar för ekonomin gemensamt med Alliansen. Med utgång från den artikeln tror jag att Alliansen har träffat SD för att just övertala. Jag misstänker att de har försökt tala till SD:s förnuft, försökt att få dem att förstå att det nu, enligt Alliansen, inte är läge att bråka, utan att det är en tid för ansvar och lugn och ro i båten.

Frågan är vilka svar Alliansen fått från Sverigedemokraterna? Det framgår inte via några medier, än. Har SD ställt några motkrav? Om så är fallet - ja då handlar det om en förhandling, inte om ett informationsmöte.

Under förra mandatperioden hade Alliansen inte egen majoritet. De räddades nästan alltid av Sverigedemokraterna. Skillnaden nu från då är vilka som företräder SD. Det jag har förstått om Håkan Engdahl (sd) är att han inte är någon som tillåter sig att köras med. Han har en helt annan ambitionsnivå och kunskap än hans företrädare hade. Än så länge har vi inte sett så mycket av Engdahl. Han är ny inom politiken och jag tror att han än så länge har försökt att lära sig hur kommunal förvaltning fungerar och hur du interagerar i det politiska spelet. Med anledning av det har jag svårt att tänka mig att SD kommer lägga sig platt fall för Alliansen, som de gjorde förra mandatprioden.

Det är drygt ett år kvar till valet. Hur utgången i det valet kommer bli tänker jag inte sia om. Men jag skulle inte bli förvånad om Sverigedemokraterna får ökat stöd i Växjö kommun. Det allmänna läget i Sverige tyder på det just nu. Frågan är hur de andra partierna ställer sig till det då? Jag gissar att vi framöver kommer att få lära känna Håkan Engdal (sd) mycket bättre än vi känner till honom idag.

onsdag 17 april 2013

Catharina Winberg framstår som totalt likgiltig!

Smålandsposten rapporterar idag om en äldre man som är psykiskt sjuk, och varit det ett bra tag. Mannen har, pga sin sjukdom, dragit på sig stora ekonomiska skulder. Det dröjde flera år innan han fick en God man och därför är mannens skulder höga. Den Gode mannen har dock lyckats få inkassobolagen och övriga att avskriva skulderna, då mannen varit sjuk när skulderna uppstod. Omsorgsförvaltningen i Växjö har dock valt att inte avskriva sina skulder gentemot mannen.

I denna fråga kan kan man argumentera bra från båda sidor, antingen skriver Omsorsgörvaltningen av skulderna eller så gör de det inte. Jag tänkte inte avgöra den frågan, utan riktar i stället in mig på Omsorgsnämndens ordförande - Catharina Winberg (m).

Winberg framför, utan några krusiduller, sin och kommunens syn på saken. Skulder ska inte avskrivas, oavsett hur de uppkommit. På den punkten kan hon inte anklagas för att vara otydlig. Politiker som blir granskade säger allt för ofta att de blivit klippta ( om det gäller radio/tv), att deras citat ryckts ur sitt sammanhang eller att artiklarna blivit vinklade så den aktuella politikern framstår i dålig dager. Men i detta fall är det Winbergs eget fel att hon framstår som känslokall. Hon verkar inte ha någon som helst känsla för empati. Givetvis ska inte känslorna styra, för då blir besluten godtyckliga. Men man kan framföra ett budskap på olika sätt.

Tex hade Winberg kunnat börja med att säga att "hon inte kommenterar enskilda fall". På så sätt hade hon kunnat undvika några frågor. Hon hade kunnat säga något om att "vi tycker det är tråkigt att det blivit på detta vis. Det är givetvis tragiskt att en sjuk människa inte fått det stöd hen borde ha. Vi måste dock behandla alla lika men vi är villiga att utarbeta en avbetalningsplan som är bra för alla parter". Hon hade dessutom kunnat avsluta med att säga "Jag lovar att vi ska ta en ordentlig titt på detta igen. Kanske har vi missat något. Dessutom ska vi se över våra rutiner så detta inte sker igen." 

I stället är hon benhård i sitt försvar av kommunens agerande och hon framställer sig själv som en paragrafridande tjänsteman. Svaren hon ger målar upp en bild av en total likgiltighet. De är dock inte första gången jag får denna känsla. För någon vecka sedan intervjuades Winberg av Sveriges Radio Kronoberg P4 gällande serviceboenden i Rottne. Även i den intervjun målas samma bild av Winberg upp.

Nu menar jag inte att Winberg är likgiltig och känslokall bara för att hon svarar tufft och för att hon är kvinna. De svaren hon ger har samma känsla oavsett vilket kön som framför dem.

Efter ha lyssnat till Winberg så blir en sak tydlig. Hon är inte mediatränad. Om hennes sätt att svara på frågor inte ska få allt för stora konsekvenser för Moderaterna borde någon se till att hon får ordenligt mediaträning. Hon behöver lära sig att ett budskap kan framföras på olika sätt. Väljer man fel sätt framstår hen som totalt känslokall. Ingen är i behov av känslokalla politiker - oavsett deras partifärg. En politiker som inte är mediatränad, eller har det medfött, och som uttrycker sig som Winberg gör, är en tickande bomb.

fredag 12 april 2013

Den som spelar fulast vinner.

Som jag skrev om i morse så pågår det politiska spelet för fullt just nu i Växjö inför nästa kommunfullmäktigemöte den 23/4. För tillfället står spelet om 1200 hyreslägenheter ska säljas eller inte. Sverigedemokraterna sitter på vågmästarrollen och det blir de som avgör hur det hela slutar.

Men frågan om fastigheterna är egentligen bara småpotatis jämfört med den tunga fråga som väntar - nämligen beslut om budget för 2014. Budgetarbetet pågår just nu för fullt i kommunhuset och beslut ska fattas när fullmäktige träffas den 19:e juni. Som läget ser ut nu finns ingen majoritet och Alliansen behöver en röst till för att vara säker på att deras budgetförslag ska vinna. Mycket står på spel. Du kan inte ha ett block som styr och låta oppositionen bestämma färdriktningen.

Om vi utgår att de rödgröna kommer rösta på sitt förslag, Alliansen på sitt och Sverigedemokraterna lägger ned sina röster. Ja då vinner Alliansen automatiskt, då de har fler mandat än de rödgröna. Men att Sverigedemokraterna inte skulle utnyttja sin vågmästarroll ser jag som osannolikt så vi kan nog utgå ifrån att de kommer välja ett av förslagen. Som jag ser det, finns det i så fall fyra scenarier:

  1. Lena Johannisson - Om den politiska vilden Lena Johannisson röstar med Alliansen är budgeten i hamn. Men det sker inte helt enkelt. Kristdemokraterna har precis kastat ut henne ur deras parti och jag tror inte att de såren läker så lätt. Ett sätt att läka såren vore att någon neutral part ur Alliansen satte sig ner med henne och rede ut det som hände och släpper in henne i Alliansvärmen igen. Att det skulle lyckas är dock inte troligt. 
  2. Sverigedemokraterna - Alliansen sätter sig helt enkelt ner och diskuterar med Sverigedemokraterna. Ta reda på va de kräver för att de ska stödja deras budgetförslag. En förhandlingen sker och Alliansen har budgeten i hamn. Att det skulle ske ser jag inte heller som speciellt troligt. Jag kan inte tänka mig att tex Folkpartiet eller vissa ledamöter inom Moderaterna kommer gå med på att låta Sverigedemokraterna få något inflytande över budgeten. 
  3. Inget görs - Alliansen lägger sin budget och de rödgröna lägger sin budget och sen får de se hur Johannisson och Sverigedemokraterna röstar. Det blir en ren chansning och ingen kommer veta utfallet. Jag bedömer inte att Alliansen är villig att ta den risken. 
  4. Trixspelet - Om Sverigedemokraterna väljer att lägga ett eget budgetförslag, eller uppmanas att lägga ett eget förslag så ställs fullmäktige inför tre förslag. Då går det inte till så att alla förslagen kommer upp till röstningen utan det kommer ske en röstningsprocess. Eftersom Alliansen har majoritet i kommunstyrelsen kommer deras förslag att bli kommunstyrelsens förslag. Det innebär att det förslaget är huvudförslag vid kommunfullmäktigemötet. Det blir då upp till fullmäktige att utse ett motförslag. Finns det två eller fler motförslag kommer röstningen ske i flera steg. SD:s förslag kommer då ställas mot de rödgrönas förslag. Det förslag som får flest röster blir det som blir motförslaget till huvudförslaget, dvs Alliansens. Det är nu trixet kommer in i spelet och det är nu den fula sidan i politiken visar sig. För då kommer med all sannolikhet Alliansens ledamöter att rösta på SD:s förslag. Det innebär att SD kommer få flest röster och deras budgetförslag blir då motförslag till Alliansens. Vid själva huvudomröstningen ställs då SD:s mot Alliansen. De rödgröna kommer då lägga ner sina röster, då det inte finns på deras karta att rösta på ett förslag på Sverigedemokraterna. Vid huvudförhandlingen röstar Alliansen givetvis på sitt eget förslag igen, de rödgröna lägger ner sina röster och SD röstar på sitt. Då blir utfallet 30 röster för Alliansen och 2 för SD. Så går Bo Frank segrande ur denna fajt
Så mina vänner går det till i politiken, inte alltid, men ofta. Vi vet ännu inte hur Alliansen tänker spela sina kort men dessa är de alternativ som jag för tillfället ser.

Det absolut enklaste för Alliansen vore dock om Lena Johannisson lämnade sin plats i fullmäktige. Då går en Kristdemokrat in som ny ledamot och Alliansen får majoritet igen.

Vad är viktigast för S - SD-motståndet eller väljarna?

Sveriges Radio Kronoberg P4 avslöjar idag att Alliansen i Växjö har tagit kontakter med Sverigedemokraterna i frågan om försäljningen av drygt 1200 hyreslägenheter. Sedan Kristdemokraten Lena Johannisson hoppat av och blivit politisk vilde har Alliansen inte längre någon majoritet. Då återstår två alternativ för Alliansen - antigen söka stöd hos Miljöpartiet eller hos Sverigedemokraterna. Då Mp återigen ingått ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återstår bara ett samarbetsparti för Alliansen - nämligen SD.

Jag tror inte att Alliansen efterfrågar något organiserat samarbete med SD, jag tror inte ens att de förhandlar med SD. Däremot tror jag att de har frågat SD hur de tänker rösta vid nästa fullmäktigemöte. Förmodligen har de/kommer de förse SD med något form av ekonomiska underlag om affären, ifall de har tveksamheter.

Som jag skrev om häromdagen tar Alliansen en stor risk när de tar kontakter med SD, det gör alla partier som närmar sig dem. Som jag nämnde här på bloggen häromdagen så kommer de bli krigsrubriker i massmedia om Alliansen söker stöd hos SD - vilket det nu oxå blivit hos Radio Kronoberg.

Det som dock är intressant i frågan är vad Håkan Engdahl faktiskt säger till Radio Kronoberg. Han säger att de rödgröna inte tagit några kontakter med SD och att de inte har försökt försäkra sig om deras stöd i frågan. Anledningen till att frågan om försäljning bordlades på förra kommunfullmäktigemötet var att bla SD tänkte rösta emot och tillsammans med Lena Johannissons röst skulle då oppositionen få majoritet.

Nu har oppositionen majoritet och kan fälla Alliansen i frågan. De kan alltså rädda försäljningen - som de faktiskt gått till val på att göra. Vilket ansvar har oppositionen mot sina väljare? De har ju lovat sina väljare att de inte ska medverka till att en utförsäljning av kommunala hyresrätter sker. Om de nu passivt ser på när Alliansen övertygar SD så har de ju indirekt medverkat till att försäljningen sker.

Samtidigt har Socialdemokraterna haft en väldigt hög svansföring i frågan om samarbete med SD. De har alltid sagt nej till att ha några relationer med dem. Om det blir offentligt att tex Charlotta Svanberg (s) har tagit kontakt med SD kan den interna kritiken bli väldigt tuff mot henne inom S.

Socialdemokraterna sitter i ett moment 22. Det blir fel hur de än gör. Detta är dock en ganska vanlig situation inom politiken. Men här handlar det om att välja. Ska de prioritera sina väljare eller ska de prioritera sina ideal. Ingen lätt fråga, men ett val måste göras och hur som haver måste de sedan ta konsekvenserna av sitt handlande.

onsdag 10 april 2013

Hur ska Alliansen i Växjö få igenom sin budget i juni?

Idag framkommer det, via Smålandsposten (ej på nätet vid skrivandets stund), att Miljöpartiet åter ingår ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö kommun. De har tidigare haft ett organiserat samarbete men bröt det efter valet 2010.

Det nya rödgröna samarbetet får egentligen ingen effekt i nuläget. De kommer bara upp i 28 mandat, Alliansen har 30 mandat. Men det krävs 31 mandat för att få en majoritet i kommunfullmäktige. Men de nya samarbetet kommer förmodligen sätta några käppar i hjulet för Alliansen.

Till och börja med kommer Alliansen få problem med frågan om försäljning av kommunala hyresfastigheter. Då den politiska vilden Lena Johannisson (fd KD) kommer ansluta sig till de rödgröna i den frågan och Sverigedemokraterna har tidigare aviserat att de inte vill sälja några fastigheter. Det betyder att det finns en majoritet i fullmäktige för att inte sälja. Det är ett stort problem för Alliansen och Bo Frank.

Jag kan inte riktigt se någon kvick fix i frågan. Egentligen finns bara två lösningar på det problemet nu när de rödgröna inlett ett organiserat samarbete. Antingen får Alliansen sätta sig ner och förhandla med Sverigedemokraterna och försöka få med dem på tåget i denna frågan. Men jag vet inte om det är så klokt. Jag kan se rubrikerna framför mig "Alliansen räddas av Sverigedemokraterna", vilket inte kommer ge en positiv bild. Dessutom är frågan om Sverigedemokraterna är så lättköpta nu för tiden. Vilka motkrav kommer de ställa på Alliansen?

Det andra alternativet är att Alliansen helt enkelt bordlägger frågan till efter valet och låter väljarna bestämma vilken linje som ska gälla.

Vän av ordningen minns hur det politiska läget i Växjö var under förra mandatperioden. Då hade Alliansen också bara 30 mandat men då var Sverigedemokraterna ett mycket svagare parti. De rösta oftast på Alliansens förslag. Deras motivering då var att de var i kommunfullmäktige för att se och lära. Nu är läroperioden slut. 

Även om frågan med fastigheterna läggs på framtiden så återstår ett värre problem. Alliansen måste få igenom sin budget i juni. Hur ska Bo Frank säkra upp så att Sverigedemokraterna inte röstar igenom en rödgrön budget? Där har vi det riktiga problemet.

tisdag 9 april 2013

Suzanne Frank sitter i en knivig sits.

Igår framkom det via Smålandsposten att Centerpartiet i Kronobergs läns landsting vill höja skatten i nästa års budget. Socialdemokraterna har sedan tidigare framfört att de är inne på samma linje. Kristdemokraterna och Folkpartiet vill avvakta utvecklingen och budgetförhandlingarna medan Moderaterna inte vill kommentera frågan överhuvudtaget offentligt. Jag skrev även om gårdagens utspel här.

Vi tar och backar bandet några år, närmare bestämt till 2008. Då stod Kronobergs läns landsting inför en liknande situation och då som nu styrde Alliansen. Då tvingades Moderaterna gå med på en skattehöjning för de ansåg att det var den ända utvägen. Ni hittar en intervju med landstingsrådet Suzanne Frank från 2008-11-24 här. Då som nu var Moderaterna stora motståndare till skattehöjningar men efter budgetförhandlingar genomförde de dem iallafall.

Är historien nu på väg att upprepa sig. Så sent som den 6 oktober 2012 avfärdade Moderaterna och Suzanne Frank en skattehöjning. Nu förs kraven fram igen i budgetförhandlingarna från Centerpartiet. Kommer Moderaterna tvingas gå med på en höjning även denna gång för att få ordningen på ekonomin? Eller kommer de stå emot?

Jag tror att det blir en skattehöjning. Jag tror att Moderaterna kommer tvingas backa i budgetförhandlingarna. För vad händer annars? Kommer Centerpartiet att lämna Alliansen om de inte får igenom skattehöjningen och i stället samarbeta med Socialdemokraterna? Det sistnämnda är inte helt otroligt. Visserligen får C och S ingen egen majoritet, men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har framfört att de är positiva till en skattehöjning.

Samtidigt tar Moderaterna en stor risk med en skattehöjning. Det kommer bli en diskussion om svek. Kan du som väljare lite på Moderaterna? De säger nej till skattehöjningar men höjer ändå.

Susanne Frank sitter i en knivig sits. Hon kommer få ovänner hur hon än gör. Jag gissar att hon och Moderaterna nu kalkylerar på vilka vänner som är värst att bli ovänner med. Centerpartiet eller väljarna?

måndag 8 april 2013

Fiskar Centern efter Socialdemokraternas stöd?

I maj ska den styrande Alliansen i Landstinget Kronoberg presentera budgeten för 2014. Det kommer blir en tuff budget då de förväntas lägga sparbeting på uppemot en kvart miljard. De signaler som tidigare givits är att detta ska nås genom att dra ner på verksamheten men skatten ska inte röras.

I dagens nummer av Smålandsposten gör Centern med landstingsråd Lena Karlsson i spetsen en kovändning i frågan - de förslår en skattehöjning. Med ökade inkomster hoppas Lena Karlsson slippa göra så stora besparingar på verksamheten, dessutom behövs enligt henne pengar för framtida investeringar.

Alliansen har tidigare hållit ihop när det gäller budgetförhandlingarna. Tidigare år har de fyra partierna givetvis haft sina egna budgetprioriteringar, men de har endast presenterat dem internt inom Alliansen och sedan har de förhandlat fram en budget. Lena Karlsson gör nu tvärt om och går ut massmedialt med sitt förslag.

Är detta en taktik från hennes sida enbart för att få igenom andra förslag som Centern har? Kommer Lena Karlsson driva frågan om skattehöjning hårt, för att sedan mot slutet av förhandlingarna släppa frågan och i stället få igenom flera andra av Centerpartiets förslag? Om så är fallet är detta bara ett spel för galleriet.

Jag tror inte att de andra partierna i Alliansen kommer att gå med en skattehöjning, inte ett år när det är valår. Ska Moderaterna gå till val på höjda skatter när de under två mandatperioder nu byggt hela sin ekonomiska politik på att skattesänkningar leder till jobb? Nej det är inte speciellt troligt.

Men om Centerpartiet menar allvar med detta sätts förstås frågan på sin spets. Om Alliansen inte går med på skattehöjningar och ekonomin utvecklas ännu sämre under nästa år - ja då kan Centerpartiet hålla huvudet högt i valrörelsen och säga att de iallafall försökte, de gjorde vad de kunde.

Det vi inte får glömma i sammanhanget är att Centerpartiet i flera tidigare mandatperioder har styrt Landstinget Kronoberg i allians med Socialdemokraterna. Socialdemokraternas starke kvinna i landstinget, Anna Fransson, säger i samma tidning idag att de länge förespråkat en skattehöjning. De gamla trofasta paret S och C är på samma spår. Saknar Centerpartiet tiden med Socialdemokraterna? Tiden då de bara behövde förhandla med ett parti, inte med tre.

Som jag skrev i lördags har Lena Karlsson tidigare aviserat att hon tänker avgå under året. Är det så att hon då känner att hon kan säga lite vad hon vill, hon ska ju ändå avgå. Men just pga att hon aviserat sin avgång så tappar hon i förhandlingsmandat och därför måste hon tuffa till sig, för att Centern inte ska bli helt överkörda i förhandlingarna om budgeten.

Det vi nu ser är förhandlingstaktik på hög nivå. Det som gör detta speciellt är att det är ett borgligt parti som förslår skattehöjningar och att förslaget sker offentligt.

lördag 6 april 2013

Vem är inte jävig?

I veckan sammanträde utbildningsnämnden i Alvesta. Vid mötet avhandlades flera frågor bl.a. beslutade nämnden att lägga ner Alvesta Gymnasieskola. Vid det beslutet fick inte Miljöpartiets representant, Tuva Lind, inte delta pga av jäv. Nämnden menade att hon var jävig då hennes sambo arbetar vid skolan. Beslutet ifrågasattes givetvis av oppositionen som menade att även nämndens ordförande Thomas Johnsson (m) var jävig då hans fru är anställd inom skolan i Alvesta.

Frågan om jäv dyker upp då och då inom politiken och oftast hanteras det ganska smidigt. Det är sällan som den jäviga personen motsätter sig frågan om jäv. De flesta politiker som kan vara jäviga väljer att avstå från att delta i beslut pga inte bli misstänkliggjorda i efterhand. Det är tom så att många politiker anmäler jäv fast de egentligen inte behöver, just för att ingen ska ifrågasätta ett beslut.

I en liten kommun som Alvesta växer inte de samhällsengagerade på träd och det är ännu färre som är villiga att engagera sig politiskt. Det är inte ovanligt att en politiker, i en liten kommun, även har en partner som arbetar inom den offentliga sektorn. Det innebär att väldigt många politiker kan anses jäviga när beslut ska fattas som kan tänkas påverka ens partner. Frågan är då om jäv ska komma i fråga varje gång eller bara när det direkt rör partnern eller annan anhörig?

Eftersom det inte är ovanligt med politiker som engagerar sig redan i unga år händer det att de även träffar sin partner inom det politiska livet. Tex Växjös kommunalråd Bo Frank som var tidigare gift med Kronobergs läns landstingsråd Suzanne Frank. De är sedan många år skilda men har ändå en nära relation då de har barn ihop. Jag kan se många tillfällen när de båda hamnat i en jävsituation. Men har det varit ett problem? Nej förmodligen inte då de båda är två professionella politiker.

Frågan om jäv är en komplicerad fråga och det blir lätt ett problem i mindre kommuner. Om en politiker är jävig bara för att en nära anhörig möjligtvis kan komma att påverkas av ett politiskt beslut en politiker fattar, ja då finns det inte många kvar som kan vara politiker. 

När avgår landstingsrådet Lena Karlsson?

Den 1:a juni 2012 avslöjade P4 Kronoberg att Kronobergs landstingsråd Lena Karlsson (c) skulle avgå inom kort. Nyheten om hennes planerade avgång kom fram pga ett misstag av Lena Karlsson själv, då hon inte förstod att hon som politiker inte kan prata "off the record" med en journalist.

När nyheten avslöjades, framkom det att Lena Karlsson inte tänkte kandidera vid valet 2014 och att hon tom planerade att kasta in handduken redan under nästa år, dvs i år under 2013. Nu har det gått 10 månader och vi har inte hört ett ord från Lena Karlsson om detta. Tänker hon avgå eller tänker hon sitta kvar mandatperioden ut?

Lena Karlsson är vald för hela mandatperioden och har har all rätt att sitta kvar tom 2014. Men det får konsekvenser för henne och för Centerpartiet när hon meddelar att hon vill avgå då hennes trovärdighet sätts på spel. När alla vet att Lena tänker lämna in går alla och bara väntar på att det ska ske och då riskerar hon att blir en s k "lame duck". I den politiska världen inom landstinget Kronoberg tappar Lena Karlsson makt och inflytande över dagordningen. Varför ska andra politiker lyssna på henne då hon ändå ska avgå snart?

Så för om Centerpartiet vill mobilisera sina krafter inför valet borde Lena Karlsson avgå snarast. Annars riskerar partiet att tappa mer och mer inflytande för var dag som går.

onsdag 3 april 2013

Varför dök inte Alliansföreträdare upp vid studentdemonstrationen?

Igår genomförde ett gäng studenter vid Växjö universitet en manifestation mot att Växjö kommun planerar att sälja drygt 400 studentbostäder till någon privat hyresvärd. Sveriges Radio P4 Kronoberg rapporterade i morse om manifestationen och företrädare för evenemanget intervjuades. Det framfördes inte bara kritik mot den planerade försäljningen men även kritik mot att företrädare för den politiska majoriteten i Växjö inte dök upp vid manifestationen och försvarade varför fastigheterna ska säljas. Allianspolitiker blev bla anklagade för feghet.

Men varför dyker då inte någon företrädare för Alliansen upp och förklarar varför de ska sälja. De oroliga studenterna vill uppenbarligen ha svar. Ja egentligen är det inte så konstigt att de inte dyker upp. Jag tror att det finns två anledningar.

För det första tror jag att Alliansen inte ser manifestationen som ett studentuppror, utan som ett rent socialdemokratiskt evenemang. Som jag redogjorde för förra veckan så är minst två av initiativtagarna till evenemanget företrädare för Socialdemokraterna och har förtroendeuppdrag i Växjö kommun för nämnda parti. Med den vetskapen i ryggen skulle det inte förvåna mig om att Alliansen bedömer detta som ren s-propaganda.

För det andra så brukar dessa evenemang aldrig bli speciellt konstruktiva för berörda politiker. Om företrädare för Alliansen hade besökt manifestationen igår hade det lätt blivit till pajkastning och bu-rop. Det är inte speciellt konstruktivt och leder ingen vart, för någon av sidorna.

Om jag förstått det hela rätt, så ville faktiskt Alliansens politiker träffa studenterna. Emma Nilsson, initiativtagare till uppropet, skrev följande på Twitter häromdagen:
 De ovan nämna anledningarna tror jag är förklaringen till varför Alliansen inte dök upp igår. Men hur ska då studenterna nå fram med sitt budskap? Ja som de gör nu, att använda sig av media är en bra taktik. Så länge denna historia handlar om de lilla studenterna mot de STORA politikerna har detta upprop ett nyhetsvärde, så fort Socialdemokraterna blandas in faller värdet som en sten. Så den massmediala taktiken kan också slå snett.

Dessutom tror jag att de skulle va bra att gå på det möte som politikerna vill ha med dom. Att träffas lugnt och under sansade former är aldrig negativt. Kanske kan de då få någon from av garanti av att lägenheterna även i fortsättningen ska vara avsedda för studenter, även om de säljs till en privat hyresvärd.

P.S 1 En Per Hultman deltog i går vid manifestationen och han intervjuades även av Sveriges Radio. Efter en snabb sökning på Google framgår det tydligt att även han har koppling till SSU, även om han inte har några officiella uppdrag. Om det nu är den är den rätte Per Hultman, så är han inte ens student. D.S

P.S 2 Noterar även att Smålandsposten fortfarande inte har rapporterat en enda rad om uppropet eller gårdagens manifestation. Om det beror på att de har koll på initiativtagarna eller om de gör en annan nyhetsvärdering låter jag vara osagt. D.S

tisdag 2 april 2013

Politiska stereotyper!

Det finns politiker och så finns det politiker. Jag tänkte att jag skulle redogöra för några av de stereotyper som ofta dyker upp inom politiken.

Vi börjar med idealisten. Idealisten är den engagerade politikern. Hen engagerar sig ofta redan i unga år och  drivs av ett starkt ideal. Ideologin är en väldigt stark drivkraft och det är det stora riktmärket för idealisten. Denna stereotyp uppskattar ideologiska diskussioner och grottar gärna ned sig i hyllmetrar av ideologisk litteratur. Idealisten har full koll vad hen tycker i olika sakfrågor men brukar inte uppskatta det politiska spelet men vet hur det ska hanteras och använder det om det behövs. Idealistens stora problem blir när ideologin går emot verkligheten och hen måste företräda en ståndpunkt som hen egentligen inte vill.

Den andra stereotypen kallar jag för nykomlingen. Det är en person som ofta har ett samhällsintresse och länge känt att hen borde engagera sig men inte gjort det tidigare pga olika anledningar, ofta beroende på familjeförhållanden. Nykomlingen är inte uppväxt inom politiken och hen väljer oftast inte parti efter ideologi utan efter parti efter sakfrågorna. Inte sällan är det en specifik sakfråga som får hen att engagera sig politiskt. Dessa personer är ofta mitt i livet och inte sällan är barnen utflugna ur hemmet eller något äldre barn. Nykomlingarna är inte speciellt duktiga på det politiska spelet och de har inte riktigt koll på de politiska etikettreglerna. En nykomling kan tänka sig att rösta mot sitt parti och blir ofta politisk vilde om de inte får igenom sina frågor, eller så slutar de tvärt med politiken.

Den tredje och sista politikertypen är karriäristen. Hen har ett mål - göra karriär och tjäna pengar. Inte sällan drivs karriäristen av en stark ideologi men det behöver inte vara ett krav. Denna typ anpassar sig lätt till förändringar och suger snabbt upp nya inriktningar ett parti tar. Hen kämpar hårt för att komma till makten och när hen har nått en maktposition gör allt för att behålla positionen eller att försöka klättra. Karriäristen går ofta in i politiken i unga år och har ofta en stark drivkraft. Det politiska livet är karriäristens starka kort, hen vet hur spelet ska spelas för maximal utdelning. Det jobbigaste för karriäristen är att de ofta anklagas för att vara känslokalla och själlösa då de enkelt kan flippfloppa med sina åsikter.

Givetvis finns det ingen politiker som till 100% stämmer in på en stereotyp men de lutar ofta åt ett håll. Ofta är det så att en politiker har något från alla, men en stereotyp är mer dominerande än andra.

I både Växjö och Alvesta finns dessa typer och de finns inom alla partier. De olika typerna utskiljs lättast i de större partierna. Jag tänker inte sätta personnamn på typerna utan det överlåter jag till er att göra själva.