fredag 12 april 2013

Den som spelar fulast vinner.

Som jag skrev om i morse så pågår det politiska spelet för fullt just nu i Växjö inför nästa kommunfullmäktigemöte den 23/4. För tillfället står spelet om 1200 hyreslägenheter ska säljas eller inte. Sverigedemokraterna sitter på vågmästarrollen och det blir de som avgör hur det hela slutar.

Men frågan om fastigheterna är egentligen bara småpotatis jämfört med den tunga fråga som väntar - nämligen beslut om budget för 2014. Budgetarbetet pågår just nu för fullt i kommunhuset och beslut ska fattas när fullmäktige träffas den 19:e juni. Som läget ser ut nu finns ingen majoritet och Alliansen behöver en röst till för att vara säker på att deras budgetförslag ska vinna. Mycket står på spel. Du kan inte ha ett block som styr och låta oppositionen bestämma färdriktningen.

Om vi utgår att de rödgröna kommer rösta på sitt förslag, Alliansen på sitt och Sverigedemokraterna lägger ned sina röster. Ja då vinner Alliansen automatiskt, då de har fler mandat än de rödgröna. Men att Sverigedemokraterna inte skulle utnyttja sin vågmästarroll ser jag som osannolikt så vi kan nog utgå ifrån att de kommer välja ett av förslagen. Som jag ser det, finns det i så fall fyra scenarier:

  1. Lena Johannisson - Om den politiska vilden Lena Johannisson röstar med Alliansen är budgeten i hamn. Men det sker inte helt enkelt. Kristdemokraterna har precis kastat ut henne ur deras parti och jag tror inte att de såren läker så lätt. Ett sätt att läka såren vore att någon neutral part ur Alliansen satte sig ner med henne och rede ut det som hände och släpper in henne i Alliansvärmen igen. Att det skulle lyckas är dock inte troligt. 
  2. Sverigedemokraterna - Alliansen sätter sig helt enkelt ner och diskuterar med Sverigedemokraterna. Ta reda på va de kräver för att de ska stödja deras budgetförslag. En förhandlingen sker och Alliansen har budgeten i hamn. Att det skulle ske ser jag inte heller som speciellt troligt. Jag kan inte tänka mig att tex Folkpartiet eller vissa ledamöter inom Moderaterna kommer gå med på att låta Sverigedemokraterna få något inflytande över budgeten. 
  3. Inget görs - Alliansen lägger sin budget och de rödgröna lägger sin budget och sen får de se hur Johannisson och Sverigedemokraterna röstar. Det blir en ren chansning och ingen kommer veta utfallet. Jag bedömer inte att Alliansen är villig att ta den risken. 
  4. Trixspelet - Om Sverigedemokraterna väljer att lägga ett eget budgetförslag, eller uppmanas att lägga ett eget förslag så ställs fullmäktige inför tre förslag. Då går det inte till så att alla förslagen kommer upp till röstningen utan det kommer ske en röstningsprocess. Eftersom Alliansen har majoritet i kommunstyrelsen kommer deras förslag att bli kommunstyrelsens förslag. Det innebär att det förslaget är huvudförslag vid kommunfullmäktigemötet. Det blir då upp till fullmäktige att utse ett motförslag. Finns det två eller fler motförslag kommer röstningen ske i flera steg. SD:s förslag kommer då ställas mot de rödgrönas förslag. Det förslag som får flest röster blir det som blir motförslaget till huvudförslaget, dvs Alliansens. Det är nu trixet kommer in i spelet och det är nu den fula sidan i politiken visar sig. För då kommer med all sannolikhet Alliansens ledamöter att rösta på SD:s förslag. Det innebär att SD kommer få flest röster och deras budgetförslag blir då motförslag till Alliansens. Vid själva huvudomröstningen ställs då SD:s mot Alliansen. De rödgröna kommer då lägga ner sina röster, då det inte finns på deras karta att rösta på ett förslag på Sverigedemokraterna. Vid huvudförhandlingen röstar Alliansen givetvis på sitt eget förslag igen, de rödgröna lägger ner sina röster och SD röstar på sitt. Då blir utfallet 30 röster för Alliansen och 2 för SD. Så går Bo Frank segrande ur denna fajt
Så mina vänner går det till i politiken, inte alltid, men ofta. Vi vet ännu inte hur Alliansen tänker spela sina kort men dessa är de alternativ som jag för tillfället ser.

Det absolut enklaste för Alliansen vore dock om Lena Johannisson lämnade sin plats i fullmäktige. Då går en Kristdemokrat in som ny ledamot och Alliansen får majoritet igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar