fredag 19 april 2013

Gick Bo Frank i fällan?

Under den senaste tiden har det rått en ganska intensiv debatt i Växjö gällande ev försäljning av ett gäng hyresrätter. Utgångspunkten i debatten har varit ganska ideologisk och vi har sett en klar skillnad mellan de båda blocken. Alliansen försöker just nu att övertyga Sverigedemokraterna att rösta med dem i frågan, då de saknar majoritet i kommunfullmäktige.

Det rödgröna blocket har ganska klart och tydligt gjort klart var de står i frågan, dvs de är motståndare till försäljningen. Fram till nu. Charlotta Svanberg, Socialdemokratiskt kommunalråd i Växjö, tvärvänder idag, i Smålandsposten (artikeln ligger tyvärr ej på nätet) och framför att de visst kan tänka sig en försäljningen. Anledningen till att de tidigare inte sagt något är att ingen har frågat dem, enligt Charlotta Svanberg. Svanberg ställer sig inte helt positiv till försäljning av hyresrätterna men de är iallafall villiga att kompromissa om saken. Hon framför också att hon är besviken på Alliansen och Bo Frank att de inte tagit kontakt med Socialdemokraterna i frågan utan att de i första hand vände sig till Sverigedemokraterna. Svanberg säger också i intervjun att de själva sålt lägenheter när de suttit i majoritet.

Detta är väldigt intressant vilket får mig att fundera. Varför sker denna kovändning nu? Det är idag fyra dagar tills frågan ska avgöras i fullmäktige. Fram till förra fullmäktige i mars fanns majoritet i frågan men pga den politiske vilden Lena Johannisson saknas nu majoritet. Socialdemokraterna har haft över en månad på sig att tala om att de är villiga att kompromissa. Rent ideologiskt är Socialdemokraterna emot utförsäljning av kommunala hyresrätter, allmännyttan som det kallas. De få gånger S har sagt ja till försäljning i Växjö har handlat om när hyresgästerna själva har kommit med förslag om att få bilda bostadsrättsförening. Annars har det varit tydligt nej från S i dessa frågor.

Varför sker det då nu? En slump? Nej knappast. Detta är ren taktik från Socialdemokraterna och Charlotta Svanbergs sida. S har säkert haft en kompromissvilja redan från starten. Men då det fanns majoritet i frågan kunde de inta en ren oppositionsroll och hade ingen anledning att göra kompromisser med Alliansen. Behovet fanns inte heller från Alliansens sida eftersom majoriteten fanns. Men med det nya politiska läget blir det skillnad. Genom att då högljutt säga nej till försäljning tvingades Alliansen att söka stöd hos SD för att få igenom frågan. När Bo Frank då gick i fällan och väl kontaktade SD kan S slå på Alliansen och påpeka att de låter ett rasistiskt parti få inflytande över politiken i Växjö. Eftersom detta nu skett kan Svanberg enkelt påpeka att ingen kontaktade dem om några kompromisser och hon kan enkelt spela ut sina kort.

Att spela med taktik på detta sätt är ett högt spel. Det kan lätt slå tillbaka och du kan i förhand inte veta utgången. Socialdemokraterna har haft en hög svansföring i frågan och inte minst på Twitter har flera företrädare/ombudsmän för S propagerat hårt mot försäljning. Hur ska nu S agera nästa gång Bo Frank kommer och säger att han och Alliansen vill sälja nya hyresrätter? Kommer Socialdemokraterna va lika villiga att kompromissa då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar