lördag 6 april 2013

Vem är inte jävig?

I veckan sammanträde utbildningsnämnden i Alvesta. Vid mötet avhandlades flera frågor bl.a. beslutade nämnden att lägga ner Alvesta Gymnasieskola. Vid det beslutet fick inte Miljöpartiets representant, Tuva Lind, inte delta pga av jäv. Nämnden menade att hon var jävig då hennes sambo arbetar vid skolan. Beslutet ifrågasattes givetvis av oppositionen som menade att även nämndens ordförande Thomas Johnsson (m) var jävig då hans fru är anställd inom skolan i Alvesta.

Frågan om jäv dyker upp då och då inom politiken och oftast hanteras det ganska smidigt. Det är sällan som den jäviga personen motsätter sig frågan om jäv. De flesta politiker som kan vara jäviga väljer att avstå från att delta i beslut pga inte bli misstänkliggjorda i efterhand. Det är tom så att många politiker anmäler jäv fast de egentligen inte behöver, just för att ingen ska ifrågasätta ett beslut.

I en liten kommun som Alvesta växer inte de samhällsengagerade på träd och det är ännu färre som är villiga att engagera sig politiskt. Det är inte ovanligt att en politiker, i en liten kommun, även har en partner som arbetar inom den offentliga sektorn. Det innebär att väldigt många politiker kan anses jäviga när beslut ska fattas som kan tänkas påverka ens partner. Frågan är då om jäv ska komma i fråga varje gång eller bara när det direkt rör partnern eller annan anhörig?

Eftersom det inte är ovanligt med politiker som engagerar sig redan i unga år händer det att de även träffar sin partner inom det politiska livet. Tex Växjös kommunalråd Bo Frank som var tidigare gift med Kronobergs läns landstingsråd Suzanne Frank. De är sedan många år skilda men har ändå en nära relation då de har barn ihop. Jag kan se många tillfällen när de båda hamnat i en jävsituation. Men har det varit ett problem? Nej förmodligen inte då de båda är två professionella politiker.

Frågan om jäv är en komplicerad fråga och det blir lätt ett problem i mindre kommuner. Om en politiker är jävig bara för att en nära anhörig möjligtvis kan komma att påverkas av ett politiskt beslut en politiker fattar, ja då finns det inte många kvar som kan vara politiker. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar