torsdag 25 april 2013

Vet Lena Johannesson vilka som är hennes väljare?

I tisdags förlorade Alliansen omröstningen om försäljning av ett antal kommunala hyresfastigheter, i Växjö kommunfullmäktige. Oppositionen vann omröstningen med 1 rösts övervikt. Denna enda röst kom från den avhoppade fd Kristdemokraten Lena Johannesson. Johannesson höll ett känslomässigt starkt anförande i talarstolen och hon motiverade sitt ställningstagande med att hon gjorde det som hennes väljare ålagt henne att göra. Hon återkom också flera gånger, under anförandet, till att hon stod på den lilla människans sida. Frågan jag då ställer mig är - vilka är dessa väljare?

Inför valet 2010 valde Kristdemokraternas medlemar i Växjö att Lena Johannesson skulle placeras på plats nummer 3 på valsedeln. Då Kd backade i valet och endast lyckades få två mandat hamnade Lena Johannesson som första ersättare. Hon blev sedan ordinarie ledamot den 18/5 2011 då Gustaf Bergström valde att lämna sitt uppdrag. Vid valet 2010 fick Johannesson 45 st personröster. För att bli personvald behöver du få minst 5% av ditt partis personröster men de måste vara minst 50 st till antalet. Det innebär att Lena Johannesson inte är personvald. När jag tar en titt på vart hon har fått sina personröster är de spridda över hela kommunen. Störst förtroende har Johannesson i valkretsen som heter Tävelsås-Jät, strax söder om Växjö stad. Sex personer la sin röst på henne där.

De fastigheter som Alliansen ville sälja var följande: Albastern 1,2 & 4, del av Idet 1, Hästhagen 1 och Skrindan 1 / Paris 1. Albastern 1,2 & 4 tillhör valkretsen Nydala. Den del av Idet 1 som är aktuell här ligger i valkretsen Teleborg C. Hästhagen 1 ligger i valkretsen Furutå och Skrindan 1 / Paris 1 ligger i valkretsen Teleborg V.

När jag tittar på de aktuella valkretsarna som de aktuella hyreslägenheterna ligger i är det alltså följande: Nydala, Teleborg C, Furutå och Teleborg V. I två av dessa valkretsar, Nydala & Teleborg V har Johannesson inga personröster. I Furtå har en person kryssat Johannesson och i Teleborg C har hon fått två kryss. I de aktuella valkretsarna där fastigheterna ligger har Johannesson endast fått tre stycken personkryss.

Johannesson bygger hela sitt existensberättigande som politisk vilde på att hon kämpar för sina väljare och att hon står på den lilla människans sida. I detta fallet kämpar Lena Johannesson, med näbbar och klor, för endast tre personer i Växjö kommun. Hon för talan för 3 av dryga 85000 personer.

Om vi tar tittar på ytterligare ett exempel. I går sammanträdde Byggnadsnämnden och ett av ärendena på dagordningen var en ev rivning om det s k Tusenåriga Riket. Även i denna fråga röstade Johannesson emot Alliansen och oppositionen vann. Den aktuella byggnaden ligger i valkretsen Centrum och där fick Johannesson inga personkryss alls vid senaste valet.

När Johannesson så starkt säger sig kämpa för sina väljare så vet vi nu att det handlar om tre personer, iallafall när det gäller denna fråga. Resterande 42 väljare kan ju dock ha flyttat till de beröra fastigheterna efter valket, det vet vi inget om. Möjligtvis vet Lena Johannesson det, om hon ens vet vilka hennes väljare är. Det hade varit mer ärligt om hon hade sagt att hon kämpade för dessa frågor pga ideologiska skäl, så som de övriga partierna gör. Det hade känts mer äkta. Nu blir det bara ett politiskt spel som handlar om att hon är sur för att hon inte har fått gehör för sina frågor i sitt parti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar