fredag 31 maj 2013

Blir Sverigedemokraterna Alliansens räddning?

Idag lägger oppositionen fram sitt förslag till budget för Växjö kommun och på tisdag är det Alliansen tur att lägga fram sitt förslag. De olika förslagen skrev jag om i inlägget innan detta. Om läget hade varit normalt hade dagens oppositionsbudget mest varit ett spel för gallerierna. Eftersom Alliansen ska ha majoritet i fullmäktige spelar oppositionens budget inte så stor roll, den hade mer sagt om vilken riktning de vill gå och på vilken politik de skulle föra om de fick möjligheten. Jag kan tänka mig att inspirationen inte är på topp vid skapandet av en budget när du vet att den ändå inte kommer gå igenom, som politiker kanske du inte gör ditt allra yttersta. Samtidigt har du möjlighet att sväva i väg och måla upp visioner en aning - din budget kommer ju ändå inte gå igenom.

I år är dock läget annorlunda. Omständigheterna har förändrats då den f d kristdemokraten Lena Johannesson lämnat och blivit s k politisk vilde. Alliansen har inte längre någon majoritet och pga de sår som revs upp vid Johannessons lämnade är det inte garanterat att Alliansen får igenom sin budget med Johannessons stöd. Visserligen räcker det inte att Johannesson röstar med oppositionen, de behöver även Sverigedemokraternas stöd. Men att läget har förändras räcker för att oppositionen ska bli mer på hugget och göra det där lilla extra. De har nu en möjlighet att få igenom sin politik trots att de inte styr. Det lilla extra engagemanget kan vara tillräckligt för att SD och Johannesson ska tycka att oppositionens budget är mer attraktiv än Alliansens.

Allt detta vet den styrande majoriteten om. De är otroligt medvetna om att de tar en väldigt stor risk om de kommer till kommunfullmäktigemötet i juni utan att ha säkrat upp en majoritet. Ända sedan 2006 har Alliansen träffat Sverigedemokraterna och informerat om budgeten, med motiveringen att de inte har någon insyn då de inte sitter i någon nämnd eller i kommunstyrelsen. Enligt vad Växjöpolitik erfar har Alliansen suttit ner på möte med Sverigedemokraterna även denna gång, just för att informera.

Att det har informerats på mötena betvivlar jag inte, men frågan är om det har stannat vid bara information. Om Alliansen inte får igenom sin budget kommer de hamna i en ordentlig kris. De tvingas då styra med en budget som oppositionen gjort upp. Därför tror jag att detta kommer göras upp i slutna rum på kommunhuset i förväg, om så inte redan har skett.

Frågan är också hur de rödgröna ställer sig till situationen som uppstår om deras budget vinner majoritet. Kommer de då att kräva att nuvarande majoritet rivs upp och att det blir regeringsombildning? Även om det är roligt för oppositionen om deras budget går igenom är det inte idealiskt för dem. Då minskar deras möjligheter att klaga på majoritetens prioriteringar inför valet, då det i så fall är dem själva som satt upp förhållningsreglerna. Oppositionen har inte mycket vinna på att deras budget vinner.

Antingen kommer Alliansen säkra upp ett stöd från SD och komma till fullmäktigemötet med en majoritet. Eller så gör de upp med oppositionen om att de lägger ner sina röster, eller att några ledamöter av oppositionen gör det. Så att Alliansen får majoritet iallafall, även om både SD och Johannesson röstar med de rödgröna.

Jag ser det som otroligt osannolikt att Alliansen, med taktiskt skicklige Bo Frank i spetsen, går till fullmäktige utan att veta hur utgången kommer bli. De gjorde det när det gällde försäljningen av hyresrätterna. Denna gången är det annorlunda, nu står hela regeringsmakten i kommunen på spel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar