måndag 3 juni 2013

Alliansen tar från sparpengarna

I morgon är det tänkt att Alliansen i Växjö kommun ska presentera sin budget för nästkommande år. Oppositionen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade sitt budgetförslag i fredags. Även Växjö drabbas av det rådande ekonomiska läget i världen och beräkningar visar på kraftiga underskott i budgeten, om inget görs. Som Växjöpolitik skrev om för en vecka sedan, föreslår oppositionen en skattehöjning på 30 öre.

Trots att Alliansen ska presentera sin budget i morgon är den vid skrivandets stund inte färdigförhandlad än. Enligt vad Växjöpolitik erfar sker de sista förhandlingarna idag vid ett möte i kväll mellan representanter från alla de fyra partierna. Växjö kommun har sedan flera år haft en bra ekonomi och samlat på sig kring 700 miljoner i sparpengar. Enligt källor till Växjöpolitik kommer Alliansen att ta av dessa sparpengar för att få budgeten i balans. Detta skedde redan till årets budget men nu sker det alltså igen för 2014.

Dessutom, erfar Växjöpolitik, kommer Alliansen att föreslå besparingar på i princip alla nämnder, i morgon. Alliansen kommer att föreslå ett generellt sparbeting på 2-2,5% på alla nämnder, men sparkraven blir dock något lägre på Skola- och Barnomsorgsnämnden och Omsorgsnämnden. Nämnden för Arbete och Välfärds ekonomiska bistånd slipper helt och hållet besparingar. Besparingarna på nämnderna kommer i första hand inte riktas mot verksamheterna utan på de administrativa delarna.


Enligt uppgift till Växjöpolitik sker även en del satsningar i Alliansens budget. De största satsningar görs på rening av sjöarna kring Växjö, vilket även oppositionen föreslog i sin budget, men Alliansen föreslår också en större satsning på kollektivtrafiken.

Att det är ekonomiskt kärvare i kommunen märks i både Alliansens budget och i oppositionens. Oppositionen löser det med skattehöjningar medan Alliansen tar från sparat kapital och genomför större besparingar. Där har ni de stora skillnaderna mellan förslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar