torsdag 6 juni 2013

Think outside the Box!

År efter år får vi höra att det är färre och färre som engagerar sig politiskt och att partierna ständigt tappar medlemmar. Visst finns det partier som ökar sina medlemsantal men rent generellt är det färre medlemmar i partierna idag än för 20 år sedan. Vad beror det på? Är folk rent allmänt mindre intresserade av politik idag? Är personen på gatan rädd för att engagera sig? Tycker vi längre ingenting om vår samtid?

Jag tror inte att folk rent generellt är mindre intresserade av politik idag än de var för 20-30 år sedan. Däremot har samhället förändrats och därmed har också engagemanget förändrats. Förr präglades politiken av folkrörelser och av föreningsverksamhet idag är det mer av företagsverksamhet. Dessa förändringar syns tydligare i vissa partier än andra.

Förr var saker och ting enklare. Politiken var ganska svart eller vit. Det var ja eller nej och inte så mycket nja eller kanske, eller ja det får vi se. Det var tydligare på något vis. Idag är politiken mer komplex, det är många saker som ska vägas in innan ett beslut kan bli verklighet. Samhällsförändringarna går idag snabbt och det som är en sanning och vedertagen uppfattning idag kan i morgon vara i historia och föråldrat. Det är inte alltid lätt att hänga med i förändringarna.

Jag tror inte viljan till engagemang har förändrats, vi är lika intresserade idag som igår. Men förutsättningarna för politiken har förändrats och vi lever i annan värld. Men de politiska partierna arbetar ändå nästan på samma sätt. På samma sätt som de gjort de senaste 50 åren. Att förändra strukturerna inom partierna idag verkar vara ungefär lika lätt som förändra i Nordkorea eller i Vitryssland.

Intresset att engagera sig och tycka till om saker och ting finns där. Men det kommer inte att ske på samma sätt som det tidigare har gjort. Om partierna vill ha fler engagerade och fler medlemmar måste de vara beredda att förändra sig och sina strukturer. Annars kommer trenden med fallande medlemssiffror aldrig att stanna av och vända uppåt.

Begreppet "Think outside the box" har nog aldrig varit mer berättigat än nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar