tisdag 4 juni 2013

VEAB säljer sina aktier i Bixia

Enligt vad Växjöpolitik erfar kommer Veab inom kort meddela att de lämnar sitt samarbete med elhandelsbolaget Bixia. Veab har idag en ägarandel på 16,7% i Bixia och de säljer hela sitt aktieinnehav. Veab, Växjö Energi AB, ägs till 100% av Växjö kommun via Växjö kommunföretag AB. Anledningen till att Veab säljer sina aktier är, enligt uppgifter till Växjöpolitik, förändringar i Bixias ägarstruktur. En av storägarna, Linköpings kommun, har annonserat att de vill förändra Bixias struktur.

Vem som köper Veab:s aktier är i nuläget inte klart. Men enligt praxis vid denna typ av affär får övriga delägare, i Bixia, förtur.

Via Veab har Bixia en stor andel elkunder i Växjö och Alvesta. Hur dessa kunder påverkas av att Veab nu väljer att lämna sitt samarbete med Bixia är oklart. Vilket elhandelsbolag nu väljer att samarbete med eller om de startar ett eget är i dagsläget inte känt.

Växjöpolitik har under dagen sökt representanter för både Veab och Bixia men ingen har gått att nå. Företrädare för Växjö kommunföretag AB och Veab:s styrelse har avböjt att kommentera uppgifterna.

Under den senaste tiden har Bixia mottagit kraftig kritik för sina försäljningsmetoder. Bland anant i Alvesta och Uppsala.

Uppdaterat 2013-06-05: Veab Bekräftar nu via Smålandsposten att de säljer sina aktier i Bixia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar