tisdag 13 augusti 2013

Bergström (FP) begär ersättning han inte har rätt till

Under sommaren har både P4 KronobergSverige Radio och Smålandsposten rapporterat om en Stella Magnusson boende i Tolg. Stella är 10 år och har nekats kommunal skolskjuts då hon bor 150 meter för nära skolan. Ansvarig politiker, ordföranden för skol- och barnomsorgsnämnden Stefan Bergström (FP), motiverar beslutet med att gränsen måste dras någonstans och att vi måste ha exakta regler. Han menar att det inte går att skriva ”cirka” i regelverket.

Men hur är det då med politikerna i Växjö kommun. Hur väl följer de sina egna regler?

Alla politiker, eller förtroendevalda som det egentligen heter, har rätt till diverse olika ersättningar när de tjänstgör för kommunen.

Årsarvode: Vissa politiska uppdrag har ett årsarvode. Detta arvode ges som ersättning för den tid den förtroendevalde lägger ner utöver nämndens sammanträden. Alla förtroendevalda som är ordförande eller vice ordförande i en nämnd har ett fast årsarvode. Även alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott har årsarvode. Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets storlek. De tre kommunalråden är t.ex. arvoderade på 40 timmar per vecka och övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott är arvoderade på 20 timmar per vecka.

Inställningsarvode: För alla sammanträden som förtroendevalda deltar i får de ett inställningsarvode. Det är en ersättning för den tid det tar att förbereda ett sammanträde, läsa handlingar mm. Arvodet ligger på 326 kr. Om den förtroendevalde har flera sammanträden på en dag måste det gå minst en timme mellan varje sammanträde för att ett nytt inställningsarvode ska betalas ut. Kommunalråden har inte denna ersättning, inte heller ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott när de sammanträder. Är du ordförande eller vice ordförande i en nämnd har du inte heller rätt till denna ersättning då din nämnd sammanträder.

Timarvode: För alla sammanträden en förtroendevalda deltar i utgår det en ersättning om 216 kr per timme. Detta är ersättning fö tiden sammanträdet tar och för förlorad arbetsinkomst. Semesterersättning tillkommer. Årearvoderade förtroendevalda har inte rätt till timarvode vid de sammanträden som rör deras nämnd eller styrelse.

Reseersättning: Om du som förtroendevalda måste resa med bil till ditt sammanträde har du rätt till milersättning. Resan måste överstiga 5 km enkel väg för att du ska vara berättigad till ersättning. Ersättningen ligger på 18,50 kr skattefritt och 10,50 kr beskattningsbart.

Restidsersättning: Om du har en längre resväg till sammanträdet, som översiger 15 km enkel väg, har du som förtroendevald rätt till ersättning för restiden. Du får då en halv timersättning på 108 kr.

Regelverket är ganska enkelt och tydligt utformat.

Enligt dokument från Växjö kommun, som Växjöpolitik har tagit del av, är Stefan Bergström (FP) inte så noga med reglerna. Bergström bor i en vacker radhusvilla på Högstorp i Växjö. Vid 39 tillfällen, under perioden 2011-2013, har Stefan Bergström begärt milersättning för sin resa till och från kommunhuset. Varje gång uppger han att han kört 10 km. Växjöpolitik har själv kört samma sträcka och dessutom undersökt reslängden med hjälp av Google Maps, Eniro och Hitta.se och vid varje undersökningstillfälle blir resultatet 6,9 km tur och retur.

Ändå uppger Stefan Bergström konsekvent att han kört 10 km. I de flesta fall har kommunens tjänstemän varit uppmärksamma och avslagit hans begäran, då reslängden är för kort och inte överstiger 10 km. Men vid 4 tillfällen har dock felet inte upptäckts och Stefan Bergström har då fått ersättning för dessa resor.

Växjö kommuns regler för ersättning och arvoden för de förtroendevalda är lika tydliga som reglerna för skolskjuts. Om din resa till sammanträdet inte överskrider 5 km enkel väg – ja då har du inte rätt till ersättning. Ändå försöker Stefan Bergström konsekvent begära milersättning i 39 fall, på två och ett halv år - i fyra fall lyckades han.

För att citera Stefan Bergström: ”Det är svårt att skapa ett regelverk om man säger ”cirka””.

P4 Kronoberg Sveriges Radio har idag en intervju med Stefan Bergström och Smålandsposten rapporterar om dagens avslöjande. 

5 kommentarer:

 1. Alltid lika kul när politiker fastnar med handen i syltburken. Hoppas du fortsätter med din trevliga blogg!!

  SvaraRadera
 2. Han har alltså felaktigt kvitterat ut 96 kronor netto...

  SvaraRadera
 3. Men hans angivna distans som han fick ersättning för är ju säkert ett "ca"mått med... Så det spricker ju redan där. Och hur kan han lyckas få ersättning vid 4 tillfällen, och inte dom andra 35 ansökningarna? Nån som undersökt hur han har formulerat dom 4 som gick igenom, om det skiljer sig från dom övriga?

  SvaraRadera
 4. Hej! I radion idag antyddes att det inte skulle finnas någon ersättning i kommunen för parkeringsavgifter. Vilka Bergström sade sig vilja kompensera med att begära reseersättning för resan som var i överkant. Märkligt i så fall, vet du om det är så att ersättning för reseersättning inte finns? Historien påminner om hur en chefstjänsteman i Lessebo för några år sedan lät underställd personal ta ut övertidsersättning i form av privat bensintankning på kommunens kort, samt inköp av varor på kommunens bekostnad. Vilket med tiden ledde till missbruk som sedermera polisanmäldes och bestraffades rättsligt.

  SvaraRadera
 5. Dessutom är det så att resor till och från arbetet inte är skattebefriade. Har kommunen redovisat Stefans reseersättning till Skatteverket? Även om det bara handlar om 4 gånger.

  SvaraRadera