fredag 27 september 2013

Kommunalråd diskuterar personalärenden på Facebook

Smålänningen rapporterar idag om att Markaryds kommunalråd Bengt Germundsson (KD) är ett arbetsmiljöproblem. Det är tjänstemän i kommunen som menar att de blivit påhoppade av Germundsson, i kommunens kafeteria. Tjänstemännen anser enligt Smålänningen att arbetsmiljön och arbetsglädjen har förändrats efter Germundssons agerande.

Germundsson själv vill inte kommentera ärendet, med hänvisning till att han inte offentligt vill diskutera enskilda tjänstemäns agerande.

Men Växjöpolitik kan nu avslöja att Bengt Germundsson gärna diskuterar ärendet offentligt. Nu på morgonen framförde han sin syn på saken och på tjänstemännens agerande, via en kommentar på Facebook.

Bengt Germundsson ställer sig bl.a. frågande till tjänstemännens inställning till deras arbete och att de verkar sakna medborgarperspektivet.

torsdag 26 september 2013

Brännström begär utredning om eventuella olagliga register

Tidigare i veckan avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne skapat flera olika register över personer med romsk bakgrund. Avslöjandet slog ner som en bomb i Sverige och har dominerat nyhetsrapportering denna veckan.

Enligt Dagens Nyheter är inte bara polisen i Skåne som använt sig av detta register utan det är flera polismyndigheter runt om i landet som tagit del av uppgifterna. Men polisen i Kronobergs län meddelade i måndags, via P4 Kronoberg att de varken känt till registren eller använt dem.

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot från Kronoberg och ledamot av Kronobergs län polisstyrelse är dock orolig och begär nu en utredning. Hon vill få klarhet i om Kronobergspolisen varit inblandad eller använt sig av några register som inte är förenligt med svensk lag.

- Jag vet att polisen måste bedriva ett kvalificerat underrättelsearbete för att förebygga och beivra brott inom ramen för rådande lagstiftning. Men som ledamot av Länspolisstyrelsen ser jag mig som en representant för medborgarna och jag tar den oro som uppstått kring registerfrågan på stor allvar, säger Katarina Brännström i en kommentar. 

Följande skrivelse har idag lämnats in till länspolismästaren i Kronobergs län.


onsdag 25 september 2013

Regionfullmäktige kommer ha fler platser

Igår gav regeringen sitt klartecken för att bilda regionkommun Kronoberg. Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg slås samman till en organisation med ett direktvalt parlament. Som Växjöpolitik rapporterade om igår stannar nu processen, med att utse ledamöter till partiernas landstingslistor, av en aningen. Nu måste partiet även ta hänsyn till de förändrade arbetsuppgifterna för den nya organisationen samtidigt som en del politiker från nuvarande regionförbundet behöver nya uppdrag, när deras gamla försvinner.

Exakt hur den nya regionkommunen kommer att se ut är inte spikat, det som dock är klart är att organisationen kommer ledas av ett regionfullmäktige och ett en regionstyrelse. Vilka politiker det blir vet vi först efter valet. Men flera som Växjöpolitik talat med under dagen och som har god insyn i processen, menar att det nya regionfullmäktige kommer ha fler ledamöter än dagens landstingsfullmäktige. Enligt vad Växjöpolitik erfar kommer antalet ledamöter gå från nuvarande 45 till 61 stycken from 1 januari 2015.

Enligt företrädare från flera partier kommer regionfullmäktige till stor del att fyllas upp med kommunala politiker. Dvs många av de som i dag sitter i regionförbundets fullmäktige kommer ta plats i nya regionfullmäktige. Om de petar bort nuvarande landstingsfullmäktigeledamöter eller om de får plats ändå då antalet stolar blir fler är i nuläget osäkert.

Enligt uppgifter till Växjöpolitik tillsätts en arbetsgrupp inom kort med både politiker och tjänstemän som ska ta fram förslag på hur den nya regionkommunen ska utformas.

tisdag 24 september 2013

Katarina Brännström föreslås toppa Moderaternas riksdagslista

Enligt ett pressmeddelande från Moderaterna i Kronobergs län, föreslår deras valberedning att deras riksdagslista toppas av de två nuvarande riksdagsledamöterna Katarina Brännström och Johan Hultberg. Johan Hultberg vann moderaternas interna provval, tidigare i sommar, men valberedningen väljer ändå att placera honom på på andra plats. Katarina Brännström kom på plats tre i provvalet.

På tredje plats föreslår valberedningen att Oliver Rosengren ska stå. Oliver Rosengren kom på plats två i det interna provvalet och han var den som flest ansåg skulle stå plats nummer ett.

Moderaterna har idag två riksdagsledamöter men siktar på ett tredje. Suzanne Frank, som idag är landstingsråd, har tidigare sagt att hon siktar på plats tre på riksdagslistan. Hon vill göra något nytt efter valet. Om listan står sig kommer hon får väldigt svårt att nå plats tre, att kryssa sig förbi någon av de tre i topp blir väldigt svårt.

Listan spikas vid ett möte den 5 oktober.

Landstingsråd blir regionråd

Regeringen, via civilminister Stefan Attefall (KD), meddelar idag att bla Kronobergs län får Ok på att bilda en regionkommun. Det har i flera år förts diskussioner om Kronoberg ska bilda egen region eller om vi ska gå ihop med några/något andra län. Förslag om en Sydostregion, Smålandsregion och region med Skåne är några av alla de förslag som varit uppe till diskussion. Men inga andra ville ha samarbete med oss kronobergare. Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg lämnade därför in en gemensam ansökan om att få bilda regionkommun Kronoberg. Regeringen ger nu sitt klartecken till detta.

Enligt regeringen ska den nya regionkommunen vara på plats redan 1 januari 2015. I praktiken innebär det att alla funktioner som Regionförbundet Södra Småland och Landstinget sysslar med slås ihop till en och samma myndighet. Landstinget styrs idag av en folkvald församling medan regionförbundet styrs av en församling som utses av kommunerna i länet och av landstinget. Ur demokratisk synpunkt hamnar fler uppgifter nu under folkvalt styre.

I september 2014 är det val i Sverige och bl.a. väljs ett nytt landstingsfullmäktige i Kronoberg. Detta nya landstingsfullmäktige förblir i nuvarande form i endast ett par månader, för from 1 januari 2015 övergår det till ett regionfullmäktige. Landstingsstyrelsen blir regionstyrelse och det nyvalda landstingsrådet kan titulera sig regionråd i stället.

Det beslut som regeringen nu fattat kommer få stor betydelse redan nu. Just nu håller alla partier på att utse vilka som ska stå deras landstingslistor. Eftersom landstinget blir region måste partierna ta hänsyn till de förändrade arbetsuppgifterna. Bli inte förvånade som politiker med höga poster inom nuvarande Regionförbundet Södra Småland kommer få höga placeringar på partiernas landstingslistor.

Regionstyrelsens nuvarande ordförande Roland Gustbée (M) kommer placera sig högt på moderaternas lista, förmodligen redan på topp tre. Även Monica Haider (S) lär placera sig högt på socialdemokraternas lista. Blir inte heller förvånade om vi ser Gunnar Nordmark (FP), ordförande i Regionfullmäktige, segla upp i toppen på folkpartiets landstingslista.

Landstingsvalet 2014 blir i praktiken även ett regionval. Första ordinarie regionval hålls först 2018.

onsdag 18 september 2013

Gunnar Nordmark föreslås toppa Folkpartiets riksdagslista

Under sommaren har Folkpartiet i Kronobergs län haft ett provval till sin riksdagslista. Provvalet vanns av den f d riksdagsledamoten Gunnar Nordmark. I söndags träffades valberedningen i Folkpartiet och de förslår nu att Gunnar Nordmark ska toppa riksdagslistan vid valet.

Valberedningen vill se Margareta Artéus Thor, Fagerhult, på andra plats och Kristian Persson, Växjö på tredje plats.

Gunnar Nordmark är idag ordförande i Regionförbundsfullmäktige och ledamot av regionstyrelsen. Han är även ledamot av Växjö kommunfullmäktige. Gunnar Nordmark har varit Folkpartiets första namn på riksdagslistan sedan valet 1998 och han satt i riksdagen 2002-2006.

Som Växjöpolitik tidigare skrivit om gör folkpartiets stockholmspolitiker, Lennart Adell Kind, nu debut i kronobergs politiken. Valberedningen har placerat honom på plats nio.

Den slutgiltiga listan spikas på Folkpartiets nomineringsmöte i oktober.

lördag 14 september 2013

F d EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson gör comeback

Idag utsåg Vänsterpartiet i Kronoberg sina toppnamn för deras riksdags- och landstingslista. Vid dagens valkonferans utsågs, via ombud, endast de fyra översta namnen på riksdagslistan och de sex översta på landstingslistan.

Riksdagslistan toppas, något oväntat, av f d EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson från Växjö, tätt följt av Zinar Canpolat, Växjö och Kerstin Wiréhn, Ljungby. Eva-Britt Svensson var mellan åren 2004-2011 ledamot av Europaparlamentet för Vänsterpartiet. Hon lämnade 2011 pga hälsoskäl. Men nu gör hon återigen comeback och ska försöka ordna ett riksdagsmandat för Vänsterpartiet i Kronobergs län. Vänsterpartiet har idag ingen riksdagsledamot från länet.

- Vi är ute i god tid för att våra kandidater ska ha goda möjligheter att förbereda sig för uppdraget, göra sig kända och vara aktiva i valarbetet, säger partiet i en kommentar till dagens val.

Landstingslistan kommer toppas av nuvarande landstingsfullmäktigeledamoten Lennart Värmby, Växjö följt av Ann-Christine Eriksson, Växjö och Daniel Liffner, Växjö. Vänsterpartiet har idag tre mandat i landstingsfullmäktige i Kronobergs län.

Resterande namn på listorna antas vid ett valmöte den 15 mars 2014. 

tisdag 10 september 2013

Växjö kommun ser över reseersättningar

För ett par veckor sedan rapporterade Växjöpolitik om att flera politiker slarvat med sina reseräkningar. Det regelverk som finns idag ger alla som har längre än 5 km enkel resväg till sammanträdet, rätt till reseersättning. Detta vill nu flera kommunpolitiker ändra på.

Idag sammanträde kommunstyrelsens personal och organisationsutskott i Växjö och antog ett förslag, av Rene Jaramillo (KD), om att utreda hur reglerna ska ändras. Alla politiker i utskottet var eniga om att stödja en utredning för att göra en översyn av reglerna.

Enligt vad Växjöpolitik erfar anser politikerna enhälligt att ersättningen är för generös. Syftet med ersättningen är att stödja de som måste köra långt, tex från Lammhult, inte att stödja de som bor innanför Växjö stadsgräns, säger en källa med insyn till Växjöpolitik.

torsdag 5 september 2013

Krönika: Moderaterna begår ett stort misstag!

I tisdags avslöjade P4 Kronoberg Sveriges Radio att det förekom oegentligheter i djurhållningen på Nils Posses (M), ordförande i Växjös kommunfullmäktige, gård. Det är allvarliga anklagelser och inget som P4 Kronoberg bara slänger ur sig. Nils Posse själv har erkänt att han grävt ner vissa djur, men att han inte känt till att det var olagligt. Övriga anklagelser avfärdar han som tomt prat från f d anställda.

Från Moderaternas sida i Växjö har det varit knäpptyst. Locket på och ingen har velat uttala sig, förrän all fakta ligger på bordet. I morse träffades Moderaternas gruppledning för att diskutera tillsammans med Nils Posse. Via ett pressmeddelande nu på förmiddagen lät gruppledningen meddela att de inte kommer kommentera anklagelserna mot Nils Posse förrän polisutredningen är utagerad.

Här begår Moderaterna, enligt min mening, ett stort taktiskt misstag. Vad vet vi? Jo ordföranden för kommunfullmäktige, Växjös talman, står anklagad för djurplågeri och brott mot djurvårdslagen. Nils Posse är i egenskap av borgmästare Växjös ansikte utåt och demokratins förste försvarare emot väljarna. Nils Posse står inte bara anklagad, polisen har dessutom inlett en polisundersökning för att undersöka om brott har begåtts.

Vad gör den moderata ledningen då? Jo de väljer att fortsätta knipa och vill inte föregå någon polisutredning. Moderaterna behöver inte ta ställning till skuldfrågan. Det är i nuläget ointressant om Nils Posse är skyldig eller inte, för det är det ändå ingen som vet, förutom de inblandade parterna. Det intressanta är vilken skada denna affär gör, mot Växjö och mot Moderaterna. Allt handlar om skademinimering.

Fram till att polisen är färdig med sin utredning och Nils Posse fortfarande är i tjänst kommer detta ligga som en våt filt över honom. Vem vet hur lång tid en utredning tar? Jag gissar att djurvård inte tillhör de mest prioriterade utredningarna inom polisen. Risken är att detta tar ett par månader upp till ett halvår. Om då polisen kommer fram till att Nils Posse ska åtalas så blir det en bomb mitt i valrörelsen. Varför vill moderaterna utsätta sig för den risken?

Moderaterna borde uppmanat Nils Posse att ta timeout från alla politiska uppdrag, tills polisen är klar med sin utredning. Är allt frid och fröjd, ja då kommer det gå snabbt och Nils Posse kan gå tillbaka in i politiken med huvudet högt. Blir det åtal så blir bomben inte alls lika stor eftersom han redan är tagen ur tjänst. Om han dessutom redan är tagen ur tjänst, vid ett ev åtal, kan Moderaterna agera på ett helt annat sätt, mer självständigt.

Vad är oppositionen då? Charlotta Svanberg (S) är visserligen något kritisk i sina kommentarer men hon vill inte lägga sig i det som hon anser är interna moderata angelägenheter. För varje dag denna historia snurrar runt i media skadar den Moderaterna och Nils Posse. Självklart vill inte oppositionen ta ut honom i timeout då.

Moderaterna gör oppositionen en stor tjänst och sig själva en stor otjänst. 

måndag 2 september 2013

Oliver Rosengren överraskar i Moderaternas provval

Idag offentliggjorde Moderaterna i Kronobergs län resultatet från provvalet till deras riksdagslista. Provvalet vanns, inte helt oväntat, av Johan Hultberg. Johan Hultberg är sedan 2010 riksdagsledamot för moderaterna i Kronobergs län.

Den stora överraskningen för oss utomstående är Oliver Rosengrens placering. Han var den person som fick flest antal ettor. Dvs de som röstade fick rangordna ett antal kandidater och Rosengren var den som kom först flest gånger. Men Johan Hultberg var med på flest antal valsedlar och knep därför fösta platsen med endast tio poäng före Oliver Rosengren.

Något oväntat att Oliver Rosengren hade så starkt stöd internt och slog Moderaternas andre riksdagsledamot Katarina Brännström. Men det var bara 23,3% av medlemmarna som valde att rösta och valet skedde på nätet. De faktorerna kan förklara den höga andelen yngre kandidater högt upp i resultatlistan.

Men Moderaternas riksdagslista är långtifrån spikad. Enligt källor från Moderaternas valberedning, som Växjöpolitik talat med, är de nöjda med de namn som återfinns på topp fem. Johan Hultberg, Oliver Rosengren, Katarina Brännström, Suzanne Frank och Jessica Lyckvall. De var de fem som de vill se i toppen.

Listan spikas vid en stämma i oktober och innan dess ska valberedningen träffas och analysera läget. På stämman avgör ombuden hur listan ska se ut.

Uppdaterat: Johannesson är fortfarande medlem i Kristdemokraterna

I mars lämnade Växjös kommunfullmäktigeledamot Lena Johannesson Kristdemokraterna under stor dramatik och inför öppen ridå. Johannesson valde en annan linje än partiet i frågan om försäljning av kommunala hyresrätter. Kristdemokraterna i Växjö med dess ordförande i spetsen Rene Jaramillo, uttalade att de tappat respekt för Lena och hon valde då att lämna partiet och bli politisk vilde i kommunfullmäktige. Lena Johannesson aktiva val fick stora konsekvenser för Alliansen i Växjö, då de tappade sin majoritet. I flera omröstningar under våren och sommaren har Johannessons röst fällt avgörandet.

Men enligt vad Växjöpolitik erfar är Lena Johannesson fortfarande medlem i Kristdemokraterna. Hon valde aldrig att aktivt lämna partiet utan framförde bara via media vad hon planerade att göra. Någon utträdesansökan kom aldrig in till Kristdemokraternas medlemsavdelning i Stockholm.

Inom Kristdemokraterna i Växjö står Lena Johannesson inte högt i kurs, men hennes partikamrater i resten av Kronobergs län har, enligt uppgifter till Växjöpolitik, nominerat henne till både partiets riksdagslista och deras lista till landstinget. Hon har dock valt att inte delta i partiets provval.

Efter publicering fick Växjöpolitik tag på Rene Jaramillo, ordförande för Kristdemokraterna i Växjö. Han bekräftar att Lena Johannesson fortfarande är medlem i Kristdemokraterna men han vill inte gå in närmare på vad det kan få för konsekvenser för partiet eller för Alliansen i Växjö.

- Lena är fortfarande medlem i Kristdemokraterna. Jag och styrelsen kan inte ha synpunkter på vem som kallar sig kristdemokrat. Men vårt förtroende för Lena är samma idag som i våras, säger Rene Jarmillo i en kommentar.

Växjöpolitik har under dagen försökt att nå Lena Johannesson för en kommentar, men hon har inte gått att nå.