måndag 2 september 2013

Uppdaterat: Johannesson är fortfarande medlem i Kristdemokraterna

I mars lämnade Växjös kommunfullmäktigeledamot Lena Johannesson Kristdemokraterna under stor dramatik och inför öppen ridå. Johannesson valde en annan linje än partiet i frågan om försäljning av kommunala hyresrätter. Kristdemokraterna i Växjö med dess ordförande i spetsen Rene Jaramillo, uttalade att de tappat respekt för Lena och hon valde då att lämna partiet och bli politisk vilde i kommunfullmäktige. Lena Johannesson aktiva val fick stora konsekvenser för Alliansen i Växjö, då de tappade sin majoritet. I flera omröstningar under våren och sommaren har Johannessons röst fällt avgörandet.

Men enligt vad Växjöpolitik erfar är Lena Johannesson fortfarande medlem i Kristdemokraterna. Hon valde aldrig att aktivt lämna partiet utan framförde bara via media vad hon planerade att göra. Någon utträdesansökan kom aldrig in till Kristdemokraternas medlemsavdelning i Stockholm.

Inom Kristdemokraterna i Växjö står Lena Johannesson inte högt i kurs, men hennes partikamrater i resten av Kronobergs län har, enligt uppgifter till Växjöpolitik, nominerat henne till både partiets riksdagslista och deras lista till landstinget. Hon har dock valt att inte delta i partiets provval.

Efter publicering fick Växjöpolitik tag på Rene Jaramillo, ordförande för Kristdemokraterna i Växjö. Han bekräftar att Lena Johannesson fortfarande är medlem i Kristdemokraterna men han vill inte gå in närmare på vad det kan få för konsekvenser för partiet eller för Alliansen i Växjö.

- Lena är fortfarande medlem i Kristdemokraterna. Jag och styrelsen kan inte ha synpunkter på vem som kallar sig kristdemokrat. Men vårt förtroende för Lena är samma idag som i våras, säger Rene Jarmillo i en kommentar.

Växjöpolitik har under dagen försökt att nå Lena Johannesson för en kommentar, men hon har inte gått att nå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar