onsdag 25 september 2013

Regionfullmäktige kommer ha fler platser

Igår gav regeringen sitt klartecken för att bilda regionkommun Kronoberg. Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg slås samman till en organisation med ett direktvalt parlament. Som Växjöpolitik rapporterade om igår stannar nu processen, med att utse ledamöter till partiernas landstingslistor, av en aningen. Nu måste partiet även ta hänsyn till de förändrade arbetsuppgifterna för den nya organisationen samtidigt som en del politiker från nuvarande regionförbundet behöver nya uppdrag, när deras gamla försvinner.

Exakt hur den nya regionkommunen kommer att se ut är inte spikat, det som dock är klart är att organisationen kommer ledas av ett regionfullmäktige och ett en regionstyrelse. Vilka politiker det blir vet vi först efter valet. Men flera som Växjöpolitik talat med under dagen och som har god insyn i processen, menar att det nya regionfullmäktige kommer ha fler ledamöter än dagens landstingsfullmäktige. Enligt vad Växjöpolitik erfar kommer antalet ledamöter gå från nuvarande 45 till 61 stycken from 1 januari 2015.

Enligt företrädare från flera partier kommer regionfullmäktige till stor del att fyllas upp med kommunala politiker. Dvs många av de som i dag sitter i regionförbundets fullmäktige kommer ta plats i nya regionfullmäktige. Om de petar bort nuvarande landstingsfullmäktigeledamöter eller om de får plats ändå då antalet stolar blir fler är i nuläget osäkert.

Enligt uppgifter till Växjöpolitik tillsätts en arbetsgrupp inom kort med både politiker och tjänstemän som ska ta fram förslag på hur den nya regionkommunen ska utformas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar