onsdag 30 oktober 2013

Hot och kränkningar vanligare för politiker i Kronobergs län

Enligt en undersökning som TV4 Nyheterna Växjö presenterar idag, använder 62 % av de tillfrågade politikerna i Kronobergs län sociala medier dagligen. Samtidigt tror 46 % av politikerna att sociala medier inte kommer få en avgörande roll vid valet 2014.

Av de som använder sociala medier regelbundet har ca 70% utsatts för någon form av hot eller kränkningar via sociala medier. Där sticker politikerna i Kronoberg ut från riksgenomsnittet. För enligt samma undersökning har endast 22 % av del tillfrågade i hela landet, utsatts för kränkningar och hot via sociala medier. För bara någon vecka sedan berättade Anna Tenje (M) för P4 Kronoberg om vad hon nyligen utsattes för, bland annat via sociala medier.

Växjöpolitik har fått ta del av hela den undersökning som TV4 Nyheterna Växjö gjort och presenterar här hela undersökning.

Frågorna ställdes till alla kommunalråd och oppositionsråd i alla kommuner i Kronobergs län.

Hur ofta använder du sociala medier som Facebook och Twitter?
Dagligen/Veckovis: 62%
Sällan/aldrig: 38%

Tror du att sociala medier kommer få en avgörande betydelse i valet 2014?
Ja: 31%
Nej: 46%
Vet ej: 23%

Har någon utgivit för att vara dig eller kapat ditt konto på sociala medier, vad du vet?
Nej: 92%
Ja: 8 %

Upplever du ökad daglig stress i samband med användandet av sociala medier?
Nej: 85 %
Ja: 0 %
Vet ej: 13 %

Var finns du mestadels dina nyheter? Välj enligt en skala på 1-5, där 5 är vanligast och 1 minst vanligast. 
Sociala medier: 1,9
Dagstidningar: 3,2
TV/Radio: 3,3
Playtjänster på nätet: 1,9
Annat: 2,2

Är sociala medier ett viktigare verktyg för dig som politiker än valstugan i valkampanjen 2014?
Ja: 15%
Nej: 55%
Lika viktigt:15 %
Vet ej: 15 %

Hur nås du som politiker lättast? Välj enligt en skala 1-5, där 5 är lättast och 1 svårast.
Telefon: 3,8
Mejl: 3,2
Facebook:1,5
Twitter: 1,8
Kommunhuset: 2,8

Har du fått motta fler kränkningar och hot sedan du började använda sociala medier?
Ja: 46 %
Nej: 16 %
Använder inte social medier: 38 %

Har du i efterhand fått ånga någon ogenomtänkt formulering på Facebook eller Twitter?
Nej: 92 %
Ja: 8 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar