onsdag 13 november 2013

3 av 10 politiker i regionen har utsatts för hot eller kränkningar

I veckorna som varit har två stora händelser där politiker utsatts för hot, våld och kränkningar uppmärksammats. I Nordmalings kommun blev en socialdemokratisk kommunpolitiker svårt misshandlad i sitt hem och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fick en tårta i ansiktet, när han signerade böcker. Att politiker blir utsatta för hot och kränkningar vet vi, men hur vanligt är det? Växjöpolitik skickade en enkät till alla politiker i Alvesta och Växjö kommunfullmäktige och till alla i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg för att ta reda på hur vanligt det är för våra lokalpolitiker.

Att utsättas för hot och kränkningar är vardag för många politiker. Undersökningen visar att 34% av politikerna i vår region någon gång utsatts för hot eller kräkningar.


Det skiljer dock en del mellan män och kvinnor, men även mellan de politiska blocken. Bland kvinnliga politiker har nästan 4 av 10 politiker (38%) någon gång utsatts för hot eller kränkningar. Men manliga politiker utsätts inte för hot och kränkningar i samma grad. Bland män är det 31%.

Borgerliga politiker utsätts för hot och kränkningar i högre gran än för politiker från de Rödgröna blocket. 37% av Alliansens politiker har någon gång utsatts för hot och kränkningar, men för de Rödgröna ligger samma siffra på 28%. Skillnaden kan nog förklaras med att Alliansen styr i alla dessa församlingar och är där med mer massmedialt exponerade.

När Växjöpolitik frågar om politikerna utsatts för fysiskt våld enbart pga att de är politiker, så är det inte alls lika vanligt som att utsättas för hot och kränkningar. Enligt undersökningen har endast 6% av politikerna i regionen någon gång utsatts för fysiskt våld enbart pga att de är politiker.

Även här skiljer det en del mellan könen. Enligt Växjöpolitiks undersökning har inga manliga politiker uppgett att de utsatts för våld, medan 14% av kvinnorna någon gång utsatts för fysiskt våld. Precis som med den tidigare frågan om hot och kränkningar så är det vanligare att Alliansens politiker utsätts för fysiskt våld. 11% bland allianspolitikerna mot 3% bland de Rödgrönas politiker.

Då fler än vart tredje politiker i vår region utsätts för hot och kränkningar och i bland även för fysiskt våld så är det långt ifrån alla som polisanmäler det som de utsatts för. Nästan vart sjätte politiker som utsatts för någon form av hot, kränkning eller våld har valt att inte polisanmäla.

När det gäller viljan att polisanmäla det som du som politiker utsatts för är det vanligare att Alliansens politiker anmäler till polisen än de Rödgröna. 50% av Alliansens politiker har polisanmält när de utsatts medan knappt 40% av de Rödgrönas politiker anmält när de utsatts för hot, kränkningar eller våld. Det går inte att ske någon skillnad mellan manliga och kvinnliga politiker, där är viljan att polisanmäla lika stor.

156 personer i de tre politiska församlingarna fick enkäten och 68 personer svarade och politiker från alla partier i alla de olika församlingarna har svarat. 57% av de som svarat är män och 43% är kvinnor. Av de som svarat tillhör 53% de Rödgröna, 40% tillhör Alliansen och 7% är övriga partier, i detta fall Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar