torsdag 14 november 2013

Arvodesreglerna förändras för politikerna i Växjö

Växjö kommuns Organisation- och Personalutskott fattade i tisdags beslut om förändrade regler för politikernas reseräkningsarvoden. Dagens regler för reseersättning, till och från sammanträden, ger rätt till ersättning om resan överstiger 5 km enkel väg. Denna gräns höjs nu till 10 km. Med de nya reglera är det flera förtroendevalda som blir av med möjligheten till reseersättning framför allt de som bor i Växjö tätort.

Ledamöterna i utskottet fattade beslutet i enighet och frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för ett formellt beslut.

Frågan om förändrade reseersättningar för förtroendevalda i Växjö kom till stånd efter att Växjöpolitik avslöjat att det slarvades med reseräkningarna. Tidigare artiklar finns här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar