torsdag 7 november 2013

Ola Gustafsson och Malin Lauber föreslås bli S-raketer!

Idag presenterade Socialdemokraternas valberedning sitt förslag till kommunlista för Växjö. Det var sedan tidigare känt att listan skulle toppas av Åsa Karlsson Björkmarker. På platserna närmast bakom har det skett förändringar jämför med förra valet. Ola Gustafsson är föreslagen till plats två och Malin Lauber på plats tre. På plats fyra föreslås Gunnar Storbjörk stå, ingen förändring mot förra valet och det samma gäller plats fem där Rose-Marie Holmqvist är föreslagen.

Tony Lundstedt som har idag har flera tunga uppdrag i kommunen, bland annat är han ledamot av kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och i personal- och organisationsutskottet och vice ordförande i omsorgsnämnden, petas från plats två till plats sex. I stället tar Ola Gustafsson andraplatsen, vilket är en stor överraskning. Han är idag landstingspolitiker och har inga politiska uppdrag inom Växjö kommun. Nu är han föreslagen att bli Socialdemokraternas nummer två. Ola Gustafsson vill dock inte kommentera om han nu kommer att lämna landstingspolitiken helt, till förmån för kommunpolitiken.

Malin Lauber klättrar också med raketfart på den föreslagna listan. Hon hade tidigare en 17:e placeringen men är nu föreslagen som nummer tre. Att hon är högt placerad är igen överraskning så hon idag har flera tunga politiska uppdrag inom kommunen som bland annat vice ordförande i tekniska nämnden och ledamot av kommunstyrelsen.

Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Växjö antas på ett medlemsmöte den 18 november.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar