tisdag 3 december 2013

UPPDATERAD: Hallå där Carin Högstedt & Zinar Canpolat

Som Växjöpolitik kunde berätta redan i går kväll, har Vänsterpartiet nu antagit sin kommunlista i Växjö. Att listan antagits bekräftades nu på morgonen via ett pressmeddelande från Vänsterpartiet.

Växjöpolitik tog kontakt med Carin Högstedt och Zinar Canpolat, som placerats högst upp på listan, för att känna av pulsen inför valet.

Hur känns det att få förnyat förtroende att toppa listan i Växjö kommun?
- Det känns väldigt bra att få förtroendet att toppa listan. Jag har fortfarande ett driv, som gör att jag kan klara av det på ett förhoppningsvis bra sätt, säger Carin Högstedt.

- Det känns jättebra att ha partiets förtroende och få stå tvåa på listan som partiets nykomling. Jag har alltid haft ett starkt politiskt intresse och nu kan jag sakta men säkert börja utöva det också, fortsätter Zinar Canpolat.

Hur ser ni på framtiden då? Vilka blir de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet i Växjö att driva i valet?
- Vi i Vänsterpartiet i Växjö kommun har arbetat metodiskt med några politiska områden i ett par år. Det är äldre- och handikappomsorgen, cykelfrågor, bostäder och jobben. Vi fortsätter med de områdena, fortsätter Carin Högstedt.

Avslutningsvis, Om ni vinner valet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vilket anser ni ska vara det första beslut kommunstyrelsen fattar då?
- Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer lägga fram en gemensam budget i juni, även om de borgerliga inte ska göra motsvarande och inte vill ta beslut förrän efter valet. I den budgeten kommer vi visa tydligt vad vi ska genomföra om vi vinner valet. Bland de stora och viktiga satsningarna vill jag nämna färre barn i grupperna i förskolan. Det är framtid, det är arbetsmiljö och det är trygga barn som ska klara utbildningen och sina liv med framtidstro och självtillit. Att få bort ungdomsarbetslösheten är en annan fråga som kräver beslutsamhet från första dagen vi regerar, säger Carin Högstedt.

- Förutom våra kärnfrågor känner jag personligen starkt för frågor som rör medborgarnas intigritet, speciellt med hänsyn till att samhället vi lever idag blir allt mer övervakat, avslutar Zinar Canpolat. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar