tisdag 7 januari 2014

Debatt: Ett regionfullmäktige bestående av kommunalråd?

DEBATT: Det är med stor glädje Vänsterpartiet ser fram mot en regionbildning från 2015, Region Kronoberg. Det innebär att medborgarna får större insyn i och inflytande över regional utveckling kring näringsliv, kultur, kollektivtrafik med mera. Det får medborgarna genom att i direkta val bestämma om vilka som ska sitta i det nya parlamentet, de 61 regionledamöterna. De områden jag nämner är de som Regionförbundet södra Småland förfogar över i dagsläget och de 45 i regionfullmäktige är indirekt valda, vilket begränsar transparens och insyn. Hädanefter kommer det finnas regionlistor med kandidater som är beredda att verka för Kronobergs sjukvård, kollektivtrafik, näringslivsutveckling och mycket annat. Spännande och intressanta uppdrag!

Naturligtvis har även Vänsterpartiet diskuterat huruvida hen ska kunna kandidera till både kommun- och region, dvs dubblera sin kandidatur. För Vänsterpartiet Växjös del har det varit tämligen självklart att säga, nej, vi dubblerar inte! I vårt parti ska man välja den ena eller andra listan. Den inställningen funkar inte i hela länet. I flera föreningar är det för små personella resurser för att vara så rigid.

När vi nu ser att en väldig hop kommunalråd ska kandidera för övriga partier till regionfullmäktige, så känns det ännu viktigare att försöka hålla en linje att inte dubblera! Det är ju inget kommunförbund längre! Det är ett framtidsinriktat nytt parlament, förhoppningsvis!

Carin Högstedt (V)
Ordförande Vänsterpartiet Kronoberg


--------------

Carin Högstedt är först ut med en debattartikel på Växjöpolitik. Vill du också delta i debatten eller starta en annan debatt? Hör då av dig mig på per.jodenius@gmail.com Alla debattartiklar som rör det politiska livet i Kronobergs län är av intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar