fredag 17 januari 2014

DEBATT: EU ut ur Sverige!

EU-frågan är en av de frågor som ligger mig mycket nära hjärtat och som jag anser vara avgörande för hur vår framtid kommer att se ut. EU-valet är ett viktigt val då många av våra lagar antas utanför våra gränser idag, vilket många tyvärr inte känner till. Således känner de inte heller till de långsiktiga konsekvenserna av detta. Jag kommer att försöka belysa problematiken med att Sverige, genom sitt fortsatta medlemskap i EU, sakta men säkert förlorar sin politiska suveränitet. Genom att återta suveräniteten kommer vår Riksdag/Regering inte längre att kunna skylla på externaliteter och på så vis bli tvungen att ta konsekvenserna av de handlingar som görs på hemmaplan.

En annan viktig fråga som är starkt kopplad till EU är integritetsfrågor, inte minst frågor som rör datalagringsdirektiv. Allt vi gör lämnar vi spår efter oss. En del säger att det inte gör något då man inte har något att dölja och en del är oroliga som jag. Vi oroliga har INTE HELLER något att dölja men vägrar att ständigt bli övervakade och avlyssnade. För mig är det en stor personlig kränkning. Folk känner sig kränkta när någon gör inbrott i deras bil eller hus. Samma borde gälla här då detta är ett slags inbrott i ens personliga integritetsterritorium. Det man talar om med sina nära och kära eller skriver till någon kär ska helt enkelt inte läsas av någon hög instans där ute eller sparas i månader för säkerhetens skull. Det finns ett känt uttryck av Benjamin Franklin som lyder som följer: ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge.” Georg Orwell varnade oss för detta sin bok 1984 redan på 40-talet men lyssnade vi? Nej! Nu lyssnar de på oss vare sig vi vill eller inte!

Jag föddes i Kurdistan som ett statslöst barn. Jag har haft tur och fått en andra chans men känner att jag håller på att bli statslös igen då mer och mer av Sveriges politiska makt förflyttas till Bryssel/Strasbourg vilket väcker stor oro hos mig. När jag pratar med folk så får jag positiva reaktioner på mina tankar då de känner samma som jag. Det är dags för Sverige att återta sin politiska suveränitet. Det är dags att äga ordet. EU ut ur Sverige är vad jag har att säga.

Zinar Canpolat
Kandidat Eurpaparlamentet
Vänsterpartiet, Växjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar