fredag 17 januari 2014

DEBATT: För ett EU med större legitimitet

Den 25 maj hålls ett viktigt val i Sverige. Då ska vi välja vilka svenska representanter vi vill ska sitta i Europaparlamentet och föra fram våra frågor i det europeiska samarbetet. Tyvärr är det många svenskar som inte röstar i valet, och som inte inser vilken betydelse EU har i våra liv. EU påverkar oss alla i vår vardag, och ingen kan väl tänka sig en vardag utan EU. Minns bara hur det var förr, när det behövdes pass för att resa mellan länder, även inom Norden. Det fanns en tid då länderna emellan agerade med stor misstro och gemenskapen saknades.

EU står inför många viktiga vägval. Men en stor utmaning är att ändra synen på EU bland medborgarna och engagera människor i denna viktiga organisation. Jag brukar säga att EU måste upphöra att betraktas som ett statsmaktsprojekt, EU är ett projekt för och av alla européer. Därför är det så viktigt att sprida medvetenhet och engagemang bland våra medborgare, och öka valdeltagandet. Ju fler som röstar fram sina representanter, desto större legitimitet får EU-parlamentet i Europa.

Jag är en av kandidaterna på listan för Kristdemokraterna. Mina möjligheter att ta en plats i parlamentet är inte så stora, men jag vill vara med och påverka så att intresset för EU-valet ökar, även på det lokala planet. Det är så ofantligt viktiga frågor som behandlas, och som påverkar allas våra liv. Självklart vill jag vara med och bidra till att Alf Svensson får två värdiga efterträdare i parlamentet, i Lars Adaktusson och Ebba Busch. Jag ska jobba för att Kristdemokraterna ska öka sin representation i parlamentet. De kristdemokratiska visionerna som var med och skapade tanken om ett enat Europa behövs fortfarande än idag.

Freden, fri marknad och fri rörlighet mellan medlemsländerna är grunden i den europeiska drömmen. Våra farföräldrar levde i ett Europa i sönderfall, med stora motsättningar länderna emellan. Den tiden vill vi aldrig uppleva igen! Ett EU som baseras på dessa tre grundprinciper garanterar en trygg framtid för våra barnbarn. Därför tror jag på idén om den Europeiska Unionen!

René Jaramillo
Kandidat Europaparlamentet
Kristdemokraterna, Rottne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar