lördag 18 januari 2014

DEBATT: Vi behöver en europeisk union som sysslar med rätt saker

Det är bara några månader kvar tills det är dags för oss att bege oss till valurnorna och rösta i Europaparlamentsvalet. Hela EU går då till val för att välja de 766 ledamöter som ska sitta och vara med och bestämma EU-politiken de kommande fem åren. Att vara Europaparlamentariker har blivit ett allt viktigare uppdrag.

Det var bland annat för miljön som jag valde att engagera mig politiskt från första början. Men under senare tid kan man börja se att saker som tidigare varit självklara, inte är så längre. Det märker vi inte minst när det kommer till den fria rörligheten inom EU. Det faktum att jag kan resa utan pass stora delar av Europa, att jag inte behöver söka arbetsvisum för att få jobba runt om i Europa, det är något som jag vuxit upp med och är något som jag till viss mån tar för givet. Detta ser vi nu hur krafter runt om i Europa attackerar.

För mig är EU-samarbetet viktigt. Det handlar om att länder, i stället för att bråka om de utmaningar vi står inför, väljer att samarbeta och tackla dem tillsammans. Tyvärr har vi sett de senaste åren hur unionen verkar ha svårt att fokusera på rätt saker. Detaljstyrningen måste minska och krafttag måste tas kring de stora internationella frågorna. För mig ska EU-samarbetet handla om öppnare gränser, frihandel och gemensamma krafttag för att lösa klimatfrågan. EU ska vara en möjliggörare för dess medborgare och inte bidra till regelkrångel och hinder.

Det bästa med EU är den fria rörlighet som har byggts upp genom samarbetet, med passfria gränser och möjligheten att resa fritt i Europa. Denna frihet har tyvärr under senare år ifrågasatts från olika håll. Exempelvis har Frankrike vid visst tillfälle önskat att återinföra gränskontroller vid sina gränser. Danmark ville innan deras senaste regeringsskifte införa strängare tullkontrollen vilket till viss del skulle kunna ses som återinförandet av gränskontroller. Inte minst så finns det framförallt högerextrema krafter som ifrågasätter det fria rörligheten och den öppenhet som generationer kämpat för att bygga upp i Europa.

Dessa tendenser på ett mer stängt Europa där människor inte får hitta sin plats i livet satsa på sina drömmar och skaffa sig nya erfarenheter vill jag vara en kraft mot. Mer öppenhet är vad Europa behöver. Men det handlar inte bara om medmänsklighet, det handlar också om hur vi klarar jobben och ekonomin i Sverige och inte minst i Kronoberg. Vårt län är en av de mest exportberoende regionerna i Sverige. Skulle öppenheten mot omvärlden minska och exportmöjligheterna försämras så skulle det slå direkt mot jobben och välfärden i vår del av världen.

Världens stora utmaning framöver är miljö- och klimatfrågan. Här måste EU vara en stark röst ifall de internationella klimatförhandlingarna ska komma någon vart. Man för att bli lyssnad på måste EU också visa på tydliga åtgärder på hemmaplan. EU måste se till att minska sina koldioxidutsläpp, få till ett hållbart fiske och ett miljövänligare jordbruk. Områden där en del gjorts men där mycket finns kvar att göra.

EU spelar en allt större roll för de beslut som fattas i riksdagen, landstingen och kommunerna. Exempel kan det handla om datalagringsdirektivet, reglering av vargjakt eller regler om offentlig upphandling. Regler som påverkar oss varje dag. Därför spelar det stor roll vilka vi skickar till Europaparlamentet, de är nämligen med och påverkar och beslutar om innehåll och ifall vi ens ska ha dessa regler på EU-nivå.

För mig ska EU-politik handla om öppnare gränser och gemensamma krafttag för att lösa klimat- och miljöutmaningarna och inte detaljstyrning i frågor som länder, regioner, kommuner och människor själva bättre beslutar om. Därför kandiderar jag till Europaparlamentet.

Isak Engqvist
Kandidat till Europaparlamentet
Centerpartiet, Markaryd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar