måndag 20 januari 2014

Malin Adell Kind (C) får avgångsvederlag

Centerpartisten Malin Adell Kind lämnade politiken i Växjö under senhösten, med buller och brak. Enligt henne själv och enligt partiet berodde avgången på samarbetsproblem. Malin Adell Kind hade flera tunga uppdrag i Växjö kommun, bland annat ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

När Malin Adell Kind lämnade vid årsskiftet ansökte hon även om avgångsvederlag från kommunen enligt de bestämmelser som finns. Beslutet har idag kommit och hon beviljas ett avgångsvederlag på 19 706kr/månad under 2014 och 17 242kr/månad under 2015.

Enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda från 2003-01-01 har förtroendevald, i Växjö kommun, efter ansökan rätt till avgångsersättning. Ersättnings storlek beror på ålder, inkomst och uppdragstid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar