torsdag 30 januari 2014

Socialdemokraterna föreslår laglig graffitivägg i Växjö

Socialdemokraterna föreslår nu, i en motion till kommunfullmäktige i Växjö, att kommunen inför en laglig graffitivägg. Det är socialdemokraten Anders Lindoff som skrivit och idag lämnat in motionen. Enligt motionären vore Spetsamossen  en bra plats i Växjö där graffitimålare skulle kunna få vara och utöva sin konst.

"Ett förslag till plat kan vara Spetsamossen där man skulle kunna använda näten vid cirkulationsplatsen som upphängningsyta. Ett annat förslag skulle kunna vara grönytorna i området."

Anders Lindoff skriver vidare i motionen att en laglig graffitivägg skulle kunna vara en lösning på att få bukt med det olagliga klottret i Växjö. Klotter som kostar stora summor pengar varje år att sanera.

"Det olagliga klottret kostar kommunen väldigt mycket pengar varje år i form av sanering. För att förhoppningsvis få bukt med detta föreslår att en plats anvisas för graffitimålarna där man helt lagligt kan få utlopp för sin konstform."

Motionären föreslår dessutom att detta skulle kunna utökas och att kommunen får en årligen återkommande festival.

Bo Frank (M), Växjös kommunalråd är dock skeptisk till förslaget om graffitivägg.

- Det säger jag nej till. Det finns inget samband mellan lagliga väggar och minskat klottrande, säger Bo Frank till Växjöpolitik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar