tisdag 28 januari 2014

Toppmoderater öppnar för utredning av nattis i Växjö

Igår hade Moderaterna i Växjö årsmöte och flera motioner behandlades. En av motionerna, skriven av av flera moderater däribland toppmoderaterna Oliver Rosengren och Anna Gustbée, handlade om den aktuella frågan nattis, dvs barnomsorg även på natten. Motionärerna föreslog att Växjö kommun skulle tillsätta en utredning för att utreda hur stort behovet är, hur många barn som behöver nattis helt enkelt.

Men motionärerna, Oliver Rosengren, Anna Gustbée, Sara Regnell och Anders Gamberg fick dock inte igenom motionen i sin helhet. Moderaterna enades dock i ett kompromissförslag som går ut på att frågan pausas och kan vara föremål för nya diskussioner inom Moderaterna när det finns budgetutrymme.

Varför vill ni motionärer utreda behovet av nattis i Växjö?
- Vi som skrev motionen vill undersöka behovet av nattomsorg. Nattis som lösning är inte det viktigaste, utan att behovet av nattomsorg avhjälps om ett sådant behov finns. Vi är nu nöjda med kretsstyrelsens svar, säger Oliver Rosengren till Växjöpolitik

Om behovet finns tycker du då att Växjö kommun ska erbjuda Nattis?
- Vi är inte bundna till en lösning. Viktigt att poängtera att politik är att prioritera och ta ansvar. Motionärerna och kretsårsmötet var eniga om att allt är villkorat ansvar för ekonomin. Gällande förskolan är det för mig och motionärerna högre prioritet med mindre barngrupper, fortsätter Oliver Rosengren. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge drivit frågan om nattis, är du beredd att stödja en motion om utredning om det kom från deras håll?
- Nej, jag kommer givetvis rösta i linje med det beslut medlemmarna fattat. Det är deras förtroende jag bär och jag är nöjd med beslutet. Vi är ett parti som har högt i tak i idédebatten och samtidigt aldrig avviker från idén om ansvar för ekonomi, svarar Oliver Rosengren.

Bo Frank (M),Växjös kommunalråd har länge varit motståndare till nattis i Växjö. Han säger till Växjöpolitik att han står kvar vid sin tidigare ståndpunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar