fredag 17 januari 2014

Vänsterpartiet kräver starkare stöd till anhörigvårdare

Vänsterpartisterna Örjan Mossberg och Eva-Britt Svensson i Växjö har idag lämnat in en motion till Växjö kommunfullmäktige där de de kräver starkare stöd för dem som vårdar anhöriga i hemmet.

Motionärerna skriver att det i dag finns omkring 2000 personer i Växjö som vårdar sina anhöriga hemma. Enligt motionärerna får de inte de stöd de behöver, av kommunen, för att underlätta sin vardag. I motionen föreslår vänsterpartisterna flera förslag som skulle kunna förbättra anhörigvårdarnas situation. Bland annat efterfrågas en fast lokal för anhörigföreningen där deras medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Vidare skriver motionärerna att möjligheten till avlastning för anhörigvårdarna har försämrats under senare tid, i stället för att förbättras. För att råda bot på detta föreslår motionärerna att omsorgsnämnden i Växjö får i uppdrag att grundligt utreda anhörigvården och att stärka stödet till anhörigvårdarna.

Motionen i sin helhet finner ni här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar