onsdag 5 februari 2014

Alliansen i Växjö gör satsningar på gymnasieskolan

Alliansen i Växjö meddelar nu under eftermiddagen, via ett pressmeddelande, att de kommer göra särskilda satsningar på gymnasieskolan under året som kommer. Gymnasienämnden i Växjö har, sedan tidigare, ett positivt kapital och det är dessa pengar som nu används.

Alliansen i gymnasienämnden skriver i pressmeddelandet att de bland annat satsar på att öka personaltätheten inom matematikundervisningen och på satsningar görs för att öka tryggheten bland elever och personal inom gymnasieskolans värld. Totalt gör Alliansen extra satsningar på ca 3 miljoner kronor. Pengarna kommer att fördelas mellan både de kommunala gymnasieskolorna och friskolorna.

- Det fina arbete som vår personal har gjort, och som gett oss detta positiva resultat, gör att vi kan fortsätta vårt genomtänkta arbete med att utveckla våra kommunala skolor, till nytta för såväl elever som personal. Det säger gymnasienämndens ordförande René Jaramillo (KD) i en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar