måndag 10 februari 2014

C: Inför en valfrihetsgaranti för alla måltider i Växjö kommun

Växjö kommun borde införa en valfrihetsgaranti för alla som äter måltider producerade av Växjö kommun, det föreslår de båda centerpartisterna Eva Johansson och Gunnar Elm i en motion till Växjö kommunfullmäktige idag.

Motionärerna skriver att det idag tillverkas ca 21000 måltider per vardag i Växjös olika kök och att det sysselsätter ca 300 personer. Växjö kommun genomför just nu en upphandling för färskt kött och i dessa förhandlingar kommer det ställas miljö- och djurskyddskrav i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Bland annat kommer möjligheten till samordning av transporter att underlättas och det öppnar då upp för fler små producenter.

Mot bakgrund av detta förslår nu centerpartisterna att en valfrihetsgaranti införs som innebär att alla som äter måltider producerade genom Växjö kommun ska kunna välja mellan minst två rätter. Enligt motionärerna finns detta till viss del redan idag, men inte över hela kommunen. Centerpartiet föreslår också att Växjö skall tävla om att ha den bästa måltiden i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar