söndag 16 februari 2014

SD föreslår nya namn på regionlistorna

Den 2 mars har Sverigedemokraternas två distrikt i Kronoberg, Östra och Västra, nomineringsmöte för att välja sin region/landstingslista. Sverigedemokraterna har idag två mandat i landstingsfullmäktige och det är Börje Tranvik, Älmhult och Håkan Klasson, Tingsryd, som representerar partiet.

Växjöpolitik har tagit del av Sverigedemokraternas förslag till nya regionlistor och det sker stora förändringar mot hur det ser ut idag. Dennis Dioukarev, som nyss valdes till ny ordförande för Kronoberg Östra, föreslås toppa regionlistan för östra Kronoberg. Följt av Pontus Nordfjell och Pontus Kindenäs. Alla tre från Växjö. Håkan Engdahl, som idag är partiets starke man i Växjö, föreslås först på plats fyra. Håkan Klasson som toppade listan vid valet 2010 och idag är ledamot i landstingsfullmäktige föreslås till plats åtta.

Maria Sitomaniemi Stjernfelt, Ljungby, föreslås toppa partiets regionlista för Västra Kronoberg medan Börje Tranvik, som toppade listan 2010 och är ledamot av landstingsfullmäktige, föreslås först till plats tre. På plats två på listan föreslås Martina Ericsson från Ljungby.

Sverigedemokraterna har personer från alla kommuner i Kronobergs län, utom från Lessebo, på sina två regionlistor.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar