tisdag 11 februari 2014

Växjö kommun uppvisar ett positivt resultat för 2013

Växjö kommun redovisar idag det preliminära bokslutet för 2013 och allt tyder på att det det blir ett positivt resultat med ett överskott på 68 miljoner kronor. Resultatet för 2013 är en klar förbättring jämfört med budget vilket förklaras av en lägre nettokostnadsutveckling för nämnder och styrelser än beräknat. Vidare har en engångsintäkt på 68 miljoner kronor för en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar räknats in.

- Växjö kommun har klarat redovisa överskott i flera år nu och byggt upp en reserv för att kunna hantera ökade kostnader i lågkonjunkturer. Över tid kan vi dock aldrig acceptera underskott, säger kommunalråd Bo Frank (M) i ett pressmeddelande från Växjö kommun.

Det budgeterade resultatet för 2014 ligger på minus 57 miljoner kronor. Efter fastställande av utfallet för de olika utjämningssystemen och med aktuella prognoser för skatteintäkter har läget förbättrats till ett nollresultat. Detta under förutsättning att nämnder och styrelser håller sina budgetar.

- Att hålla budgetarna ska alltid prioriteras. Faktiska utfall av utjämningssystem och skatteprognoser vet vi aldrig på förhand och medför alltid en viss osäkerhet, menar kommunalråd Per Schöldberg (C) i en kommentar i pressmeddelandet från Växjö kommun.

Följande nämnder/förvaltningar har stora avvikande resultat mot budget:

Omsorgsnämnden: + 28 miljoner kronor.
Skol- och barnomsorgsnämnden:  + 4 miljoner kronor.
Nämnden för arbete & välfärd: - 12 miljoner kronor.
Gymnasienämnden: + 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen: + 12 miljoner kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar